Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.2 = 83 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Światowy Związek Pocztowy a Niemcy / Aleksander Bramson -- Arabski Bliski Wschód u progu 1959 r. / Marek Gdański -- Zerwanie stosunków dyplomatycznych i jego skutki prawne / Julian Makowski -- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka / Kazimierz Kocot -- W sprawie periodyzacji polityki zagranicznej ZSRR w latach 1917- 1957 / Walenty Daszkiewicz -- MATERIAŁY : Sprawa konwencji opracowanych na Konferencji prawa morskiego w Genewie / Ludwik Gelberg -- Sytuacja w Maroku / Stanisław Zabiełło -- RECENZJE : J. D. Bernal: World without war / Jerzy Sawicki -- Sowremiennyj Iran. Akadiemija Nauk SSSR / Łukasz Hirszowicz -- W. E. Hrabar: Matierialy k istorii litieratury mieżdunaodnogo prawa w Rassii (1647-1917) / Ludwik Gelberg -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA (STYCZEŃ 1959 r.).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.