Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.11-12 = 92-93 (listopad-grudzień 1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Rozwój sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w okresie 1956-1959 / Michał Kalecki -- Rozwój kompetencji Sekretarza Generalnego ONZ / Eugeniusz Piontek -- Stosunek opozycji polskiej do polityki Becka wobec Czechosłowacji wiosną 1938 roku / Stefania Stanisławska -- NIEOPUBLIKOWANE DOKUMENTY : Rozmowy z wywiadem austriackim przed pierwszą wojną światową / opracował Stefan Arski -- MATERIAŁY : Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych i głównych krajów Europy zachodniej latem r. 1959 / Jerzy Zdanowicz -- Międzyamerykański Bank Rozwoju / Waldemar Rómmel -- RECENZJE : Caractacus: Revolution in Iraq. An essay in comparative public opinion / Marek Gdański -- Boris Celovsky: Das Münchener Abkommen 1938 / Stanisław Zabiełło -- Roberto Battaglia: La prima guerra d'Africa / Juliusz Stroynowski -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.