Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.6 = 87 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Angielskie gwarancje dla Polski w r. 1939 / Karol Lapter -- Uwagi o reformach walutowych w Europie zachodniej / Zbigniew Kamecki -- Stanowisko Polski i mocarstw Ententy w sprawie polskiej granicy wschodniej / Tadeusz Jędruszczak -- Anulowanie polsko-niemieckiej deklaracji przez III Rzeszę / Ludwik Gelberg -- MATERIAŁY : Nehru o tradycjach i rozwoju Indii / Bogusław Mrozek -- Kryzys Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali / Zofia Ciechomska -­ Porozumienie w sprawie Cypru / Elżbieta Święcka -- RECENZJE : Ministierstwo Inostrannvch Dieł SSSR: Dokumienty wnieszniej politiki SSSR / Stanisław Zabiełło -- Otto Gessler: Rechswehrpolitik in der Weimarer Zeit / Józef Dutkiewicz -- K. H. Domdey: Die deutschen Monopole auf den äusseren Markt / Mieczysław Tomala -- John Gunther: Afryka od wewnątrz / Juliusz Stroynowski -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA (MAJ 1959).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.