Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.2 = 131 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Ku czemu zmierza Francja? / Zygmunt Szymański -- Liga Arabska i problemy jedności arabskiej / Marek Gdański -- Polska a traktat w Rapallo / Sergiusz Mikulicz -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : NRF a pomoc dla krajów rozwijających się / Wirginia Grabska -- Rola Czechosłowacji we wspólnocie krajów socjalistycznych (w świetle obrad XII Zjazdu KPCz) / Václav Kotyk -- Plany KNP w Paryżu zdobycia władzy w Polsce / Józef Kukułka -- Światowa Organizacja Zdrowia - WHO / Kazimierz Wątorski -- DOKUMENTY Z HISTORII NAJNOWSZEJ : Spór o Żyrardów / opracował Julian Konar -- RECENZJE : Arms control, disarmament, and national security, pod redakcją D. G. Brennana / Janusz Gilas -- Jerzy Krasuski: Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925 / Stanisław Zabiełło -- C. Wilfred Jenks: International immunities. C. Wilfred Jenks: The proper law of international organization / Halina Okularczyk -- Ameryka Łacińska. Ważniejsze dane o rozwoju gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej. GUS. / Aleksander Żaruk-Michalski -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych -- Problematyka międzynarodowa w piśmiennictwie polskim. 1 lipca 1962 r. - 31 grudnia 1962 r. (wkładka) / opracował Walenty Daszkiewicz.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.