Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.4 = 133 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Rozbieżności we wspólnocie atlantyckiej / Ryszard Frelek -- Leninowska koncepcja prawa narodów do samostanowienia / Adam Daniel Rotfeld -- Pomoc techniczna dla krajów słabo rozwiniętych w systemie ONZ / Wojciech Morawiecki -- NRF wobec nowych amerykańskich koncepcji strategicznych / Jerzy Sułek -- Projekty konfederacji polsko-czechosłowackiej w czasie drugiej wojny światowej / Stefania Stanisławska -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Ekonomiczne aspekty fiaska rokowań brukselskich / Stanisław Albinowski -- Konflikt amerykańsko-kanadyjski / Stanisław Zabiełło -- Funkcjonariusze Biura Europejskiego ONZ / Bolesław Paździor -- RECENZJE : Stefania Stanislawska: Wielka i mała polityka Józefa Becka / Franciszek Ryszka -- G. P. Żukow: Kritika jestiestwiennoprawowych tieorij mdeżdunarodnogo prawa / Janusz Prystrom -- Mirosław Cygański: Mniejszość niemiecka w Polsce centralnej w latach 1919-1939 / Aleksander Wolski -- René Dumont: L'Afrique noire est mal partie / Zbigniew Dobosiewicz -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.