Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Sprawy Międzynarodowe, R.25, z.3 = 239 (1972)

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Uwagi o związkach nauki i polityki / Marian Dobrosielski -- XXVI sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ / Andrzej Abraszewski -- Chiny a rozbrojenie / Andrzej Gradziuk -- Rola przemysłowej kooperacji na tle rozwoju wymiany handlowej między Wschodem a Zachodem / Maciej Perczyński -- Aktualne aspekty polityki zagranicznej USA / Jurij M. Mielnikow -- Miejsce i rola NRD w międzynarodowym socjalistycznym podziale pracy / Stanisław Michałowski -- Główne nurty nauk politycznych w NRF / Józef Szłapczyński -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Polsko-radziecka współpraca naukowo-techniczna / Michał Godawa -- Perspektywy rozwoju gospodarczego Czechosłowacji w latach 1971-1975 / Bogusław Kaczyński -- Barbara Kwiatkowska: Zagadnienia prawnomiędzynarodowego systemu ochrony środowiska morskiego na forum ONZ / Barbara Kwiatkowska -- SPOTKANIA • DYSKUSJE • POLEMIKI -- Filozofia a pokój. Sprawozdanie z seminarium w Instytucie Filozofii PAN / Janina Sujecka -- Procesy integracyjne we współczesnym kapitalizmie. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum w Moskwie / Wirginia Grabska -- Międzynarodowe spotkanie studenckie w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie / Andrzej Karkoszka -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Organizacje międzynarodowe. Systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego (Alfons Klafkowski) / Kazimierz Kocot -- Spokojnie płynie Ren (Janusz Stefanowicz) / Ryszard Wojna -- L' Action culturelle de la France dans le monde (Andrzej Kwilecki) / Suzanne Balous -- International Law. Collected Papers, 1. General Works(Janusz Symonides) / Hersch Lauterpacht -- Bezdroża polityki NATO 1949-1970. (Dorota Gierycz) / Problemy ekonomiczeskoj integracji stranczlenow SEW. Pod redakcją G. M. Somkina i P. M. Ałampijewa (Mikołaj Waleszko) -- Ternas para un cambio de regirnen politico (Tomasz Knothe) / R. S. Perez -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1972

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:1076

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

Object collections:

Last modified:

Mar 29, 2019

In our library since:

Dec 10, 2014

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/1255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Sprawy Międzynarodowe, R.25, z.3 = 239 (1972) Mar 29, 2019

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information