Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.50, z.1 (1997)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Od Redaktora -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Czy sprostamy konkurencji na rynku Unii Europejskiej? / Jędrzej Krakowski -- Zjednoczone Niemcy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej / Christoph Royen -- Regionalna kontrola zbrojeń w Europie (teoria i praktyka) / Jerzy M. Nowak -- Kwestia rozszerzenia NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych w latach 1993-1996 / Bogusław W. Winid -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Konflikt w byłej Jugosławii / Waldemar Szulik -- DOKUMENTY -- Przyszłe bezpieczeństwo Europy - katalog problemów. Raport Niezależnej Grupy Roboczej utworzonej pod auspicjami SIPRI (kilka wstępnych wyjaśnień Adam Daniela Rotfelda) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Unia Europejska a Europa Środkowa / Stanisław Parzymies -- Polityczne aspekty współpracy (Marek Tabor) -- Enlarging NATO / Richard L. Kugler (with Marianna V. Kozintseva) -- The Russia Factor (Jadwiga Stachura) -- Państwa wyszehradzkie. Systemy polityczne, gospodarka, współpraca (Andrzej Kupich) / Marian Szczepaniak (red.) -- Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy (Mariusz Muszyński) / Zdzisław W. Puślecki -- Deutschlands neue Aussenpolitik, tom 2 - Karl Kaiser, Hanns W. Maull (Hrsg.): Herausforderungen (Joanna Lubecki) -- Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne (Mieczysław Tomala) / Lech Janicki, Bogdan Koszel, Wacław Wilczyński (red.) -- Nowe role mocarstw (Franciszek Gołembski) / Stanisław Bieleń, Bogusław Mrozek (red.) -- Jacques Delors and European Integration (Lubomir W. Zyblikiewicz) / George Ross -- Nationality Problems and Minority Conflicts in Eastern Europe (Stefan Zgliczyński) / Georg Brunner -- State and Church in the European Union (Cezary Lusiński) / Gerhard Robbers (ed.) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1996

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: