Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.51, z.1 (1998)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Polska i Niemcy w Europie / Jerzy Kranz -- Badania nad przemianami w Rosji / Włodzimierz Marciniak -- Problem bezpieczeństwa państw bałtyckich / Stanisław Michałowski -- Problem rozszerzenia NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych w 1997 roku / Bogusław Winid -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu / Maciej Sadowski, Wojciech Ponikiewski -- ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE -- Dyplomacja PRL w Marcu 1968 r. i wobec wydarzeń marcowych / Włodzimierz Borodziej -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Polen und die neue NATO. Modalitaten der Integration (Erhard Cziomer) / Jurgen Schwarz, Jan W. Tkaczyński, Ulrich Vogel (Hrsg) -- Demokracja w stosunkach międzynarodowych (Jerzy Menkes) / Edward Haliżak, Dariusz Popławski (red.) -- International Relations Law of the European Union (Elżbieta Dynia) / Dominik McGoldrick -- Wkład ONZ w rozwój współżycia narodów (Joanna Starzyk) / Józef Kukułka, Irena Popiuk-Rysińska (red.) -- World Investment Report 1997. Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy (Stanisław Michałowski) -- The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World (Katarzyna Żukrowska) / Lester C. Thurow -- Indian Foreign Policy. Agenda for 21st Century (Barbara Wizimirska) -- Tajwan w stosunkach międzynarodowych (Karin Tomala) / Edward Haliżak (red) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1998

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: