Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.51, z.4 (1998)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Kierunki ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a integracja polskiego rolnictwa / Wanda Dugiel -- Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej / Anna Zielińska-Głębocka -- Zachód i Rosja - nauki z kryzysu / Christoph Royen -- Mniejszość narodowa Ślązaków? / Jerzy Kranz -- Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód / Marcin Zaborowski -- CEFTA na rozdrożu. Impas w procesie integracji gospodarczej Europy Środkowej / Marian Szczepaniak -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Rocznik Strategiczny 1997/98 (Marek Tabor) -- Drogi do Europy (Jacek Czaputowicz) / Jerzy Kranz, Janusz Reiter (red.) -- Ład czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku (Katarzyna Żukrowska) / Jacek Czaputowicz -- Polska w organizacjach międzynarodowych (Andrzej Podraza) / Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red.) -- Uznanie rządu w prawie międzynarodowym (Władysław Czapliński) / Elżbieta Dynia -- Międzynarodowe prawo gospodarcze (Jerzy Menkes) / Janusz Gilas -- Hubert Orłowski: "Polnische Wirtschaft". Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. Hubert Orłowski: Polnische Wirtschaft". Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce (Mieczysław Tomala) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1998

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM