Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.52, z.1 (1999)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Wstęp (Roman Kuźniar) -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Polska i Sojusz Północnoatlantycki w latach 1989-1991 / Krzysztof Skubiszewski -- Powrót Polski do Europy / Dariusz Rosati -- Rozszerzenie NATO a umacnianie euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa / Adam Daniel Rotfeld -- Globalne implikacje rozszerzenia Sojuszu Atlantyckiego / Roman Kuźniar -- Miejsce i zadania Polski w NATO / Robert Kupiecki -- Polska strategia i polityka obronna w kontekście członkostwa w NATO / Stanisław Koziej -- Subregionalny kontekst rozszerzenia NATO / Agnieszka Magdziak-Miszewska -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Kalendarium wydarzeń: Polska-NATO (Zofia Szmyd) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Sojusz nadziei. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku (Bogusław Świetlicki) / Jarosław Drozd -- Wielka szachownica (The Grand Chessboard)(Katarzyna Żukrowska) / Zbigniew Brzeziński -- Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej (Sławomir Rębisz) / Sebastian Wojciechowski -- Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki międzynarodowoprawne (1990-1992)(Bogdan Góralczyk) / Władysław Czapliński -- Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991-1995 / Carsten Giersch -- Die Role von OSZE, EU, UNO und NATO (Marek Pietras) -- The New Russian Foreign Policy (Jadwiga Stachura) / Michael Mandelbaum (ed.) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1999

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: