Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.58, z.1 (2005)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY. STUDIA -- Polsko-niemieckie cienie przeszłości / Jerzy Kranz -- Polska i Niemcy - jaka przeszłość, jaka przyszłość? / Klaus Ziemer -- Pojęcie reparacji wojennych w prawie międzynarodowym. Reparacje po drugiej wojnie światowej / Władysław Czapliński -- Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa / Krzysztof Miszczak -- DOKUMENTY -- Ekspertyza w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związku z drugą wojną światową / Jan Barcz, Joehen A. Frowein -- Stanowisko Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawie roszczeń reparacyjnych Polski wobec Niemiec w związku z drugą wojną światową -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową (Bogdan Wrzochalski) / Jan Barcz, Bartosz Jałowiecki, Jerzy Kranz -- Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004 (Jerzy Kranz) -- Status ludności niemieckiej w Polsce w latach 1944-1950. Analiza i wybór aktów normatywnych (Andrzej Sakson) / Grzegorz Janusz -- Polacy-Niemcy, sąsiedztwo z dystansu (Mieczysław Tomala) / Anna Wolff-Powęska, Dieter Bingen (red.) -- Kres "zimnej wojny". Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (Jarosław Gryz) / Jerzy Stańczyk -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2005

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM