Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2002

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Polska polityka zagraniczna w 2001 r. Przegląd problemów / Barbara Wizimirska) -- I. WEKTORY : Nowe zagrożenia i nowe wyzwania. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewiczana na 56. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ -- Polska polityka zagraniczna po wyborach parlamentarnych 2001 r. / Bogdan Góralczyk -- Polska debata o Unii Europejskiej / Mikołaj Dowgielewicz -- Bezpieczeństwo Polski w roku zagrożeń niekonwencjonalnych/ Adam Kobieracki -- II. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA : Perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiejw świetle uchwał Rady Europejskiej w Nicei, Göteborgu i Laeken / Stanisław Parzymies -- Przewodnictwo w Unii Europejskiej w 2001 r. a kwestia rozszerzenia / Anna Raduchowska-Brochwicz -- Przebieg negocjacji akcesyjnych Polski w 2001 r./ Jan Kułakowski, Leszek Jesień -- Ocena postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej w Raporcie Okresowym za 2001 r. / Ewa Synowiec -- Rola organizacji pozarządowych w procesie akcesyjnym / Cezary Lewanowicz -- III. WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA : Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w 2001 r. / Ryszard Jacoby -- Polityka regionalna i współpraca transgraniczna Polski / Zbigniew Krużyński -- Polska wobec głównych problemów ONZ w latach 2000-2001 / Krzysztof Olendzki -- Polska w europejskich systemach ochrony praw człowieka / Janusz Symonides -- Pięćdziesięciolecie Konwencji Genewskiej o uchodżcach - dziesięć lat ochrony uchodźców w Polsce/ Adam Bernatowicz -- IV. STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI / Piotr Erenfeicht, Paweł Bogdziewicz, Jadwiga Stachura, Mariusz Kazana, Marcin Andrzej Piotrowski, Zofia Szmyd, Jerzy Więcław, Bogusław Zakrzewski, Roman Chałaczkiewicz, Eugeniusz Rzewuski -- V. PROBLEMY : Polacy i Niemcy w nowych realiach: możliwości współpracy i grzech zaniechania / Stanisław Michałowski -- Przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości żałobnych w Jedwabnem 10 lipca 2001 r. -- Sprawa Jedwabnego / Andrzej Kaczyński -- Kwestia modernizacji sił zbrojnych w polskiej polityce zagranicznej / Rafał Domisiewicz -- Obwód kaliningradzki: laboratorium współpracy czy pole konfliktu? / Marcin Andrzej Piotrowski -- Bezpieczeństwo energetyczne Polski / Andrzej Karbownik -- VI. OPINIE : "Przeszłość jako wymówka". Rola historii w polityce bezpieczeństwa Polski / Olaf Osica -- Interesy Polski a poszerzenie NATO / Maria Wągrowska -- Kandydowanie a uczestniczenie / Zdzisław Najder -- VII. PRZEGLĄDY : Działalność prezydenta RP i BBN w 2001 r. / Zbigniew Ruciński, Sławomir Kamiński -- Działalność Sejmu w sprawach międzynarodowych / Barbara Wizimirska, Piotr Babiński, Magdalena Skrzyńska, Tomasz Wieśniak -- Ośrodek Informacji Rady Europy - 10 lat działalności / Hanna Machińska, Wiesława Kostrzewa-Zorbas -- Działalność polskich organizacji pozarządowych poza granicami kraju / Grażyna Czubek -- VIII. KRONIKA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH POLSKIW 2001 R. / Barbara Wizimirska -- IX. ANEKSY / Barbara Wizimirska : Kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Zagranicznych -- Stosunki traktatowe Polski -- Bibliografia.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2002

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:108

:

PII3783; PII3785

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 3, 2014

In our library since:

Jun 25, 2014

Number of object content hits:

35

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/186

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2002 Nov 3, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information