Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.33, nr 4 = 382 (1977)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 43. Oświadczenie rządu PRL w sprawie zwołania sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej rozbrojeniu - Warszawa, dnia 15 kwietnia 1977 r. -- EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA : 44. Przemówienie przedstawiciela Polski, wiceministra Eugeniusza Kułagi, na XXXII sesji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - Genewa, dnia 19 kwietnia 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 45. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, wygłoszone na VII Plenum KC PZPR (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 14 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 46. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Bułgarii - Sofia, dnia 13 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ANGOLĄ : 47. Deklaracja o umocnieniu przyjaźni i pogłębieniu współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli - Warszawa, dnia 28 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A KUBĄ : 48. Komunikat o wizycie I sekretarza KC KPK, przewodniczącego Rady Państwa i przewodniczącego Rady Ministrów Republiki Kuby, Fidela Castro, w ZSRR - Moskwa, dnia 8 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A INDIAMI : 49. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, w Indiach - Delhi, dnia 27 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A SYRIĄ : 50. Wspólny komunikat o wizycie sekretarza generalnego Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego (BAAS), prezydenta Syrii, Hafeza Asada, w ZSRR - Moskwa, dnia 22 kwietnia 1977 r. -- RWPG : 51. Komunikat o 80-tym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 14 kwietnia 1977 r. ; 52. Umowa o wspólnym użytkowaniu kontenerów w komunikacji międzynarodowej oraz Statut Rady Wspólnego Użytkowania Kontenerów w komunikacji międzynarodowej (Rady WUK) - Karl-Marx-Stadt, dnia 29 czerwca 1976 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 53. Oświadczenie prezydenta USA, Jimmy Cartera, na konferencji prasowej (fragment w sprawie polityki nuklearnej Stanów Zjednoczonych) - Waszyngton, dnia 7 kwietnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ A PAŃSTWAMI AFRYKAŃSKIMI : 54. Komunikat końcowy o Konferencji na szczycie Francji i krajów afrykańskich - Dakar, dnia 21 kwietnia 1977 r. -- ORGANIZACJE WYSPECJALIZOWANE ONZ : 55. Porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa - Rzym, dnia 13 czerwca 1976 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 56. Konwencja między EWG a państwami AKP - Lomé, dnia 25 lutego 1975 r. ; 57. Uchwała Rady Ministrów Wspólnot Europejskich dotycząca wyborów przedstawicieli do Zgromadzenia drogą bezpośredniego i powszechnego głosowania - Bruksela, dnia 20 września 1976 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1977

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: