Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 10

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

IX SESJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : DEBATA GENERALNA : 336. Przemówienie Przewodniczącego delegacji ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ z propozycją zwołania międzynarodowej konferencji w sprawie redukcji zbrojeń oraz zakazu broni masowej zagłady - Nowy Jork, dnia 30 września 1954 r. ; 337. Memorandum przedłożone przez delegacje Francji i Wielkiej Brytanii w podkomitecie Komisji Rozbrojeniowej - Londyn, dnia 11 czerwca 1954 r. ; 338. Przemówienie Przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Stanisława Skrzeszewskiego na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w debacie generalnej - Nowy Jork, dnia 4 października 1954 r. -- PIĘCIOLECIE POWSTANIA NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ : 339. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto Grotewohla na uroczystej akademii w Berlinie - Berlin, dnia 6 października 1954 r. ; 340. Przemówienie I-go Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR W. M. Mołotowa na uroczystej akademii w Berlinie - Berlin, dnia 6 października 1954 r. ; 341. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Józefa Cyrankiewicza na uroczystej akademii w Berlinie - Berlin, dnia 6 października 1954 r. -- PIĘCIOLECIE POWSTANIA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ (dalszy ciąg) : 342. Przemówienie Przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Bolesława Bieruta, I-go Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Pekin-lotnisko, dnia 10 października 1954 r. ; 343. Przemówienie Przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Bolesława Bieruta, I-go Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po powrocie z Chińskiej Republiki Ludowej - Warszawa-Okęcie, dnia 13 października 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 344. Komunikat o rokowaniach radziecko-chińskich - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 345. Wspólna deklaracja Rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 346. Wspólna deklaracja Rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie stosunków z Japonią - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 347. Radziecko-chiński komunikat w sprawie wycofania radzieckich oddziałów wojskowych ze wspólnie użytkowanej chińskiej wojskowej bazy morskiej Port Artur oraz w sprawie przekazania tej bazy do całkowitej dyspozycji Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 348. Radziecko-chiński komunikat w sprawie przekazania Chińskiej Republice Ludowej udziału radzieckiego w towarzystwach mieszanych - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 349. Radziecko-chiński komunikat o podpisaniu porozumienia w sprawie współpracy naukowo-technicznej - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 350. Radziecko-chiński komunikat w sprawie budowy linii kolejowej Lańczżou-Urumczci-Ałma-Ata i zorganizowania bezpośredniej komunikacji - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 351. Wspólny komunikat rządów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chińskiej Republiki Ludowej i Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie budowy linii kolejowej od Tsinin do Ułan-Bator i zorganizowania bezpośredniej komunikacji - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 352. Pismo radzieckiej delegacji rządowej do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Mao Tse-tunga w sprawie przesłania narodowi chińskiemu od narodu radzieckiego daru w postaci sprzętu i wyposażenia technicznego dla założenia wielkiego państwowego gospodarstwa zbożowego - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 353. Odpowiedź Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Mao Tse-tunga na pismo radzieckiej delegacji rządowej w sprawie przesłania narodowi chińskiemu od narodu radzieckiego daru w postaci sprzętu i wyposażenia technicznego dla założenia wielkiego państwowego gospodarstwa zbożowego - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 354. Przemówienie Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-laia na przyjęciu w Ambasadzie ZSRR w Pekinie wydanym na cześć delegacji rządowej ZSRR - Pekin, dnia 12 października 1954 r. ; 355. Przemówienie Przewodniczącego delegacji rządowej ZSRR N. S. Chruszczowa I-go Sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego - Pekin-lotnisko, dnia 13 października 1954 r. -- STOSUNKI HINDUSKO-WIETNAMSKIE : 356. Wspólny komunikat wydany po rozmowach przeprowadzonych przez Premiera Indii Pandit Nehru i Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Ho Szi Mina - Hanoi, dnia 17 października 1954 r. -- POBYT PREMIERA INDII W PEKINIE : 357. Przemówienie Premiera Indii Pandit Nehru - Pekin-lotnisko, dnia 19 października 1954 r. ; 358. Przemówienie Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iaia na bankiecie wydanym na cześć Premiera Indii Pandit Nehru - Pekin, dnia 20 października 1954 r. ; 359. Przemówienie Premiera Indii Pandit Nehru na bankiecie wydanym na jego cześć - Pekin, dnia 20 października 1954 r. ; 360. Przemówienie burmistrza Pekinu Peng Chen na wiecu powitalnym - Pekin, dnia 23 października 1954 r. ; 361. Przemówienie Premiera Indii Pandit Nehru na wiecu powitalnym - Pekin, dnia 23 października 1954 r. ; 362. Oświadczenie Premiera Indii Pandit Nehru na konferencji prasowej - Pekin, dnia 26 października 1954 r. ; 363. Przemówienie radiowe Premiera Indii Pandit Nehru do narodu chińskiego - Pekin, dnia 27 października 1954 r. ; 364. Przemówienie Premiera Indii Pandit Nehru - Pekin-lotnisko, dnia 27 października 1954 r. ; 365. Depesza Premiera Indii Pandit Nehru do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Mao Tse-tunga - Kanton, dnia 30 października 1954 r. -- SPRAWA ZJEDNOCZENIA KOREI : 366. Apel Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Korei południowej (Komunikat Agencji Nowych Chin) - Phenjan, dnia 31 października 1954 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 367. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 10 września 1954 r. ; 368. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 23 października 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FRANCUSKIE : 369. Artykuł dziennika "Prawda" - Moskwa, dnia 28 października 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BUŁGARSKIE : 370. Komunikat radziecko-bułgarski o przekazaniu Bułgarskiej Republice Ludowej udziałów radzieckich w mieszanych towarzystwach radziecko-bułgarskich - Sofia, dnia 9 października 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 371. Komunikat Agencji TASS - Moskwa, dnia 28 października 1954 r. -- SPRAWA TRIESTU : 372. Tekst memorandum w sprawie porozumienia dotyczącego Wolnego Obszaru Triestu - Londyn, dnia 5 października 1954 r. ; 373. Pismo Stałego Przedstawiciela ZSRR w ONZ Wiceministra Andrzeja Wyszyńskiego do Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ - Nowy Jork, dnia 13 października 1954 r. -- SPRAWA PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW DO ONZ : 374. Depesza Rządu Albańskiej Republiki Ludowej do Przewodniczącego IX Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Tirana, dnia 10 października 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: