Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 11

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ZGON I-GO ZASTĘPCY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH I STAŁEGO PRZEDSTAWICIELA ZSRR W ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ANDRZEJA WYSZYŃSKIEGO : 375. Komunikat Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Rady Ministrów ZSRR - Moskwa, dnia 23 listopada 1954 r. ; 376. Przemówienie Przewodniczącego delegacji polskiej na IX Sesję Ogólnego Zgromadzenia ONZ, Ministra Spraw Zagranicznych, dr Stanisława Skrzeszewskiego - Nowy Jork, dnia 22 listopada 1954 r. ; 377. Przemówienie I-go Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR W. M. Mołotowa na wiecu żałobnym - Moskwa, dnia 26 listopada 1954 r. -- DOKUMENTY POKOJU : 378. Oświadczenie Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju - Warszawa, dnia 5 listopada 1954 r. ; 379. Wspólne orędzie miast Coventry (Anglia) i Stalingradu (ZSRR) do Organizacji Narodów Zjednoczonych - Stalingrad, dnia 9 listopada 1954 r. ; 380. Sesja Światowej Rady Pokoju - Sztokholm, 18-23 listopada 1954 r. -- POLITYKA ZSRR : 381. Przemówienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, M. Z. Saburowa, na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego z okazji 37-ej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej - Moskwa, dnia 6 listopada 1954 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 382. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 13 listopada 1954 r. ; 383. Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 16 listopada 1954 r. ; 384. Nota Rządu Rumuńskiej Republiki Ludowej do Rządu ZSRR - Bukareszt, dnia 16 listopada 1954 r. ; 385. Nota Rządu Bułgarskiej Republiki Ludowej do Rządu ZSRR - Sofia, dnia 17 listopada 1954 r. ; 386. Nota Rządu Węgierskiej Republiki Ludowej do Rządu ZSRR - Budapeszt, dnia 18 listopada 1954 r. ; 387. Nota Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 19 listopada 1954 r. ; 388. Nota Rządu Albańskiej Republiki Ludowej do Rządu ZSRR - Tirana, dnia 19 listopada 1954 r. ; 389. Nota Rządu Finlandii do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 19 listopada 1954 r. ; 390. Nota Rządu Szwecji do Rządu ZSRR (Komunikat Agencji TASS) - Sztokholm, dnia 19 listopada 1954 r. ; 391. Nota Rządu Chińskiej Republiki Ludowej do Rządu ZSRR - Pekin, dnia 20 listopada 1954 r. ; 392. Odpowiedzi I-go Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa na pytania korespondenta dziennika "Prawda" - Moskwa, dnia 21 listopada 1954 r. ; 393. Nota Rządu Szwajcarii do Rządu ZSRR (Komunikat agencji TASS) - Moskwa, dnia 24 listopada 1954 r. ; 394. Nota Rządu Jugosławii do Rządu ZSRR (Komunikat agencji TASS) - Belgrad, dnia 24 listopada 1954 r. ; 395. Nota Rządu Austrii do Rządu ZSRR (Komunikat agencji TASS) - Moskwa, dnia 27 listopada 1954 r. ; 396. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 29 listopada 1954 r. ; 397. Noty rządów Grecji i Holandii do Rządu ZSRR (Komunikat agencji TASS) - Ateny, Haga, dnia 29 listopada 1954 r. ; 398. Noty rządów: Danii, Norwegii, Belgii, Włoch, Islandii, Turcji i Luksemburga do Rządu ZSRR (Komunikat agencji TASS) - 29 listopada 1954 r. ; 399. Konferencja Moskiewska - Moskwa, 29 listopada - 2 grudnia 1954 r. ; 400. Odpowiedzi przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Konferencję Moskiewską Prezesa Rady Ministrów, Józefa Cyrankiewicza, na pytania redakcji "Nowych Czasów" - Moskwa, dnia 1 grudnia 1954 r. ; 401. Wywiad członka delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Konferencję Moskiewską, Wiceministra Spraw Zagranicznych, Mariana Naszkowskiego, udzielony warszawskiemu korespondentowi dziennika "Izwiestia" - Warszawa, dnia 6 grudnia 1954 r. ; 402. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 9 grudnia 1954 r. -- STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE : 403. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Warszawa, dnia 20 listopada 1954 r. ; 404. Oświadczenie marynarzy ze statku "Praca" - Warszawa, dnia 27 października 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 405. Komunikat radziecko-węgierski o przekazaniu Węgierskiej Republice Ludowej udziałów radzieckich w mieszanych towarzystwach radziecko-węgierskich - Moskwa, dnia 6 listopada 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FIŃSKIE : 406. Przemówienie Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR A. I. Mikojana - Helsinki, dnia 27 listopada 1954 r. ; 407. Komunikat o pobycie Zastępcy Przewodniczącego, Rady Ministrów ZSRR. A. I. Mikojana, w Finlandii - Moskwa, dnia 2 grudnia 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-WĘGIERSKIE : 408. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 7 listopada 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BRYTYJSKIE : 409. Artykuł dziennika "Prawda" - Moskwa, dnia 28 listopada 1954 r. -- STOSUNKI WIETNAMSKO-FRANCUSKIE : 410. Odpowiedzi Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, na pytania korespondenta francuskiej agencji prasowej AFP - Hanoi, dnia 10 listopada 1954 r. -- STOSUNKI WIETNAMSKO-BURMAŃSKIE : 411. Wspólny komunikat wydany po rozmowach przeprowadzonych przez Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, i Premiera Unii Burmańskiej U Nu - Hanoi, dnia 29 listopada 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: