Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 1 = 125 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

X SESJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA ONZ : A. Wybrane rezolucje Ogólnego Zgromadzenia : 1. Rezolucja w sprawie rewizji Karty Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 21 listopada 1955 r. ; 2. Rezolucja w sprawie skutków promieniowania atomowego - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1955 r. ; 3. Rezolucja zalecająca przyjęcie nowych członków do ONZ - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1955 r. ; 4. Rezolucja w sprawie przyjęcia nowych członków do ONZ - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1955 r. ; 5. Rezolucja w sprawie regulowania, ograniczania i równomiernej redukcji wszystkich sił zbrojnych i wszystkich zbrojeń; zawarcia konwencji (umowy) w sprawie redukcji zbrojeń oraz zakazu broni atomowej, wodorowej i innej broni masowej zagłady - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1955 r. -- B. Wybory do Rady Bezpieczeństwa : 6. Oświadczenie członka delegacji polskiej na X sesję ONZ Ministra dr J. Katza-Suchego złożone na konferencji prasowej - Nowy Jork, dnia 12 października 1955 r. ; 7. Oświadczenie stałego delegata Stanów Zjednoczonych w ONZ Henry Cabot Lodge'a Jr - Nowy Jork, dnia 12 października 1955 r. ; 8. Komunikat delegacji polskiej na X Sesję ONZ - Nowy Jork, dnia 13 października 1955 r. ; 9. Oświadczenie przewodniczącego delegacji ZSRR na X Sesję ONZ złożone na konferencji prasowej - Nowy Jork, dnia 13 października 1955 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 10. Noworoczne oświadczenie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina - Moskwa, dnia 1 stycznia 1956 r. ; 11. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina na pytania naczelnego redaktora pisma jugosłowiańskiego "Nedelne Informativne Novine" Stanki Veselinovej - Moskwa, dnia 1 stycznia 1956 r. ; 12. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina na pytania kierownika waszyngtońskiego biura towarzystwa telewizji i kroniki "Telenews" p. Charles Edward Shutta - Moskwa, dnia 1 stycznia 1956 r. ; 13. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina na pytania redaktora czasopisma amerykańskiego "Vision" - Moskwa, dnia 17 stycznia 1956 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 14. List Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera wraz z projektem Układu o przyjaźni i współpracy między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi - Moskwa, dnia 23 stycznia 1956 r. ; 15. List Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera do Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina - Waszyngton, dnia 27 stycznia 1955 r. ; 16. List Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 1 lutego 1956 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 17. Komunikat o powołaniu Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Warszawa, dnia 20 stycznia 1956 r. ; 18. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów PRL Józefa Cyrankiewicza wygłoszone na posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Praga, dnia 27 stycznia 1956 r. ; 19. Komunikat końcowy obrad Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Praga, dnia 28 stycznia 1956 r. ; 20. Deklaracja Państw-Stron Układu Warszawskiego - Praga, dnia 28 stycznia 1956 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 21. Ustawa o utworzeniu Narodowej Armii Ludowej i Ministerstwa Obrony Narodowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 18 stycznia 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 22. Komunikat o radziecko-jugosłowiańskim porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej - Moskwa, dnia 4 stycznia 1956 r. ; 23. Komunikat w sprawie współpracy radziecko-jugosłowiańskiej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej - Belgrad, dnia 28 stycznia 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FIŃSKIE : 24. Komunikat radziecko-fiński w sprawie przekazania przez ZSRR Finlandii terytorium Porkkala-Udd i znajdującego się na nim mienia - Helsinki, dnia 26 stycznia 1956 r. -- KATASTROFA SAMOLOTU Z CZŁONKAMI POLSKIEJ DELEGACJI W KNPN W KOREI : 25. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych - Warszawa, dnia 12 stycznia 1956 r. -- Z POBYTU PREZYDENTA JUGOSŁAWII W EGIPCIE : 26. Wspólne oświadczenie Prezydenta Jugosławii J. Broz-Tito i Prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nassera - Kair, dnia 5 stycznia 1956 r. -- Z POBYTU MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH WŁOCH W INDIACH : 27. Wspólny komunikat Ministra Spraw Zagranicznych Włoch Martino i Premiera Indii Nehru - Delhi, dnia 6 stycznia 1956 r. -- SPRAWA NIEPODLEGŁOŚCI SUDANU : 28. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Sudanu - Kair, dnia 4 stycznia 1956 r. -- Z POBYTU DELEGACJI RZĄDOWEJ ZSRR W LIBERII : 29. Wspólny komunikat Delegacji Rządowej ZSRR i Rządu Republiki Liberii o rokowaniach w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami - Monrovia, dnia 11 stycznia 1956 r. -- POLITYKA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ : 30. Z referatu Premiera Czou En-Iaia wygłoszonego na posiedzeniu Ogólnochińskiego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej - Pekin, dnia 30 stycznia 1956 r. -- ROKOWANIA CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE W GENEWIE : 31. Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w sprawie rokowań chińsko-amerykańskich w Genewie - Waszyngton, dnia 16 grudnia 1955 r. ; 32. Odpowiedzi rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL na pytania korespondenta Agencji Nowych Chin - Pekin, dnia 6 stycznia 1956 r. ; 33. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL - Pekin, dnia 18 stycznia 1956 r. ; 34. Oświadczenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych U. Alexis Johnsona - Genewa, dnia 18 stycznia 1956 r. ; 35. Oświadczenie Ambasadora Wang Ping-nan złożone prasie - Genewa, dnia 20 stycznia 1956 r. ; 37. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL - Pekin, dnia 24 stycznia 1956 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE : 38. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL w sprawie pogwałcenia przestrzeni powietrznej Chin przez wojskowe samoloty amerykańskie - Pekin, dnia 10 stycznia 1956 r. -- SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 39. Uchwała Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie - Vientiane, dnia 9 grudnia 1955 r. -- SPRAWA GOA : 40. Nota Rządu Indii do Rządu Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 13 grudnia 1955 r. ; 41. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych do Rządu Indii - Waszyngton, dnia 29 grudnia 1955 r. ; 42. Nota Rządu Indii do Rządu Stanów Zjednoczonych - Delhi, dnia 17 stycznia 1956 r. -- KATASTROFA SAMOLOTU "KASHMIR PRINCESS" : 43. Oświadczenie Rządu Wielkiej Brytanii - Pekin, dnia 11 stycznia 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: