Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 9 = 133 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 267. Apel Biura Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 24 września 1956 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 268. Odpowiedź Sejmu PRL na orędzie Rady Najwyższej ZSRR z dnia 16 lipca 1956 r. - Warszawa, dnia 9 września 1956 r. ; 269. Odpowiedź Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych na orędzie Rady Najwyższej ZSRR z dnia 16 lipca 1956 r. - Pekin, dnia 14 września 1956 r. ; 270. List Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Dwight D. Eisenhowera - Soczi, dnia 11 września 1956 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 271. Komunikaty agencji TASS w sprawie prób z bronią jądrową - Moskwa, dnia 1 września 1956 r., Moskwa, dnia 11 września 1956 r. ; 272. Nota Rządu NRD do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 10 września 1956 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 273. Nota oraz memorandum Rządu NRF do Rządu ZSRR w sprawie zjednoczenia Niemiec - Bonn, dnia 2 września 1956 r. -- SPRAWA NARUSZANIA OBSZARU POWIETRZNEGO PRL PRZEZ BALONY AMERYKAŃSKIE : 274. Oświadczenie Rządu PRL - Warszawa, dnia 5 wrześniu 1956 r. -- SPRAWA REPATRIACJI OBYWATELI RADZIECKICH Z NRF : 275. Nota Rządu ZSRR do Rządu NRF w sprawie repatriacji obywateli radzieckich przebywających w Niemczech zachodnich - Bonn, dnia 20 września 1956 r. ; 276. Odpowiedź Rządu NRF na notę Rządu ZSRR z dnia 20 września 1956 r. - Bonn, dnia 25 września 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ WIELKIEJ BRYTANII WE FRANCJI : 277. Komunikat końcowy z rozmów francusko-brytyjskich - Paryż, dnia 27 września 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA FRANCJI W NRF : 278. Komunikat z rozmów francusko-niemieckich - Bonn, dnia 29 września 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ NRF W BELGII : 279. Komunikat o rozmowach niemiecko-belgijskich - Bruksela, 24 września 1956 r. -- ROKOWANIA CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE W GENEWIE : 280. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 21 września 1956 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ CEJLONU W ZSRR I W CHRL : 281. Wspólny komunikat radziecko-cejloński - Moskwa, dnia 1 września 1956 r. ; 282. Wspólny komunikat chińsko-cejloński - Pekin, dnia 14 września 1956 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDONEZJI W ZSRR I W JUGOSŁAWII : 283. Wspólne oświadczenie radziecko-indonezyjskie - Moskwa, dnia 11 września 1956 r. ; 284. Wspólne oświadczenie jugosłowiańsko-indonezyjskie - Belgrad, dnia 17 września 1956 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 285. Wspólny komunikat Prezydenta Egiptu Nassera, Prezydenta Syrii Kuatli i Króla Arabii Saudyjskiej Sauda - Riad, dnia 24 września 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA INDII W ARABII SAUDYJSKIEJ : 286. Wspólny komunikat o rozmowach Króla Arabii i Saudyjskiej Sauda i Premiera Indii Nehru - Riad, dnia 28 września 1956 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-NEPALSKIE : 287. Wspólny komunikat o rokowaniach delegacji rządowych Chińskiej Republiki Ludowej i Królestwa Nepalu oraz tekst układu chińsko-nepalskiego - Kathmandu, dnia 20 września 1956 r. -- SPRAWA PRZYJĘCIA MONGOLII DO ONZ : 288. Pismo Przewodniczącego Rady Ministrów Mongolskiej Republiki Ludowej do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie przyjęcia MRL do ONZ - Ułan Bator, dnia 15 września 1956 r. -- SPRAWA NIEPODLEGŁOŚCI ZŁOTEGO WYBRZEŻA : 289. Pismo Brytyjskiego Gubernatora Złotego Wybrzeża, Sir Charles Arden-Clarke do Ministra Kolonii Wielkiej Brytanii, Lennox-Boyda - Akra, dnia 23 sierpnia 1956 r. ; 290. Pismo Ministra Kolonii Wielkiej Brytanii, Lennox-Boyda, do Brytyjskiego Gubernatora Złotego Wybrzeża, sir Charles Arden-Clarke - Londyn, dnia 15 września 1956 r. -- NACJONALIZACJA TOWARZYSTWA KANAŁU SUESKIEGO : 291. Oświadczenie Rządu PRL - Warszawa, dnia 19 września 1956 r. ; 292. Druga Konferencja Londyńska w sprawie Kanału Sueskiego - Londyn, dnia 21 września 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: