Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.21, nr 5-6 = 237-238 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XX ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE : 82. Przemówienie prezydenta USA, L. Johnsona, wygłoszone z okazji 20 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi - Waszyngton, dnia 7 maja 1965 r. ; 83. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, W. Gomułki, wygłoszone na akademii z okazji 20 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi - Wrocław, dnia 8 maja 1965 r. ; 84. Orędzie KC KPZR, Prezydium Rady Najwyższej ZSRR i rządu radzieckiego skierowane do rządów, parlamentów i narodów wszystkich krajów z okazji 20 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi - Moskwa, dnia 9 maja 1965 r. ; 85. Oświadczenie agencji TASS w związku z przemówieniem prezydenta USA, L. Johnsona, wygłoszonym dnia 7 maja 1965 r. z okazji 20 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi - Moskwa, dnia 21 maja 1965 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 86. Rezolucja uchwalona na 75 sesji Komisji Rozbrojeniowej ONZ w sprawie zwołania światowej konferencji rozbrojeniowej z udziałem wszystkich krajów - Nowy Jork, dnia 11 czerwca 1965 r. ; 87. Rezolucja uchwalona na 75 sesji Komisji Rozbrojeniowej ONZ w sprawie dalszej działalności Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw - Nowy Jork, dnia 15 czerwca 1965 r. -- SPRAWA NIEMIEC : 88. Deklaracja trzech mocarstw zachodnich - Francji, W. Brytanii i USA - w sprawie Niemiec - Londyn, dnia 12 maja 1965 r. -- NATO : 89. Komunikat ogłoszony po zakończeniu Rady Ministerialnej NATO - Londyn, dnia 12 maja 1965 r. ; 90. Komunikat ogłoszony po zakończeniu konferencji ministrów obrony państw należących do NATO - Paryż, dnia 1 czerwca 1965 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 91. Komunikat o posiedzeniu XVIII sesji Komitetu Wykonawczego RWPG - Leningrad, dnia 29 czerwca 1965 r. -- SEATO : 92. Komunikat ogłoszony po zakończeniu X sesji Rady Paktu Azji Południowo-Wschodniej - Londyn, dnia 5 maja 1965 r. -- ANZUS : 93. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XIV sesji Rady Organizacji Wojskowej Australii, Nowej Zelandii i USA (ANZUS) - Waszyngton, dnia 28 czerwca 1965 r. -- WIZYTA PREMIERA INDII W ZSRR : 94. Wspólny komunikat radziecko-indyjski - Moskwa, dnia 19 maja 1965 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH ZSRR W TURCJI : 95. Wspólny komunikat radziecko-turecki - Ankara, dnia 22 maja 1965 r. -- WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII W NRD : 96. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem Jugosławii, J. Broz Tito, a przewodniczącym Rady Państwa NRD, W. Ulbrichtem - Berlin, dnia 12 czerwca 1965 r. -- WIZYTA KANCLERZA NRF ERHARDA W USA : 97. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem USA, L. Johnsonem, a kanclerzem NRF, L. Erhardem - Waszyngton, dnia 4 czerwca 1965 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRF A IZRAELEM : 98. Wspólny komunikat rządów NRF i Izraela w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami - Bonn i Jerozolima, dnia 13 maja 1965 r. ; 99. Oświadczenie rządu NRF w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między NRF a Izraelem - Bonn, dnia 13 maja 1965 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWAMI ARABSKIMI A NIEMIECKĄ REPUBLIKĄ FEDERALNĄ : 100. Komunikat Rady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów arabskich zapowiadający zerwanie stosunków dyplomatycznych z NRF w razie nawiązania takich stosunków między NRF a Izraelem - Kair, dnia 15 marca 1965 r. ; 101. Komunikat rządu Zjednoczonej Republiki Arabskiej w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z Niemiecką Republiką Federalną - Kair, dnia 15 maja 1965 r. -- STOSUNKI MIĘDZY JAPONIĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ : 102. Układ o normalizacji stosunków podpisany przez Japonię i Koreę południową - Tokio, dnia 22 czerwca 1965 r. ; 103. Oświadczenie rządu KRL-D w sprawie układu o normalizacji stosunków między Japonią a Koreą południową podpisanego w Tokio dnia 22 czerwca 1965 r. - Phenian, dnia 23 czerwca 1965 r. ; 104. Oświadczenie rządu ChRL w sprawie układu o normalizacji stosunków między Japonią a Koreą południową, podpisanego w Tokio dnia 22 czerwca 1965 r. - Pekin, dnia 26 czerwca 1965 r. -- STOSUNKI INDYJSKO-PAKISTAŃSKIE : 105. Oświadczenie agencji TASS w sprawie konfliktu granicznego między Indią a Pakistanem - Moskwa, dnia 9 maja 1965 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 106. Oświadczenie MSZ DRW w sprawie tzw. czasowego zaprzestania przez lotnictwo amerykańskie bombardowania terytorium DRW - Hanoi, dnia 18 maja 1965 r. ; 107. Oświadczenie MSZ ChRL w sprawie gotowości wysłania ochotników chińskich do DRW - Pekin, dnia 18 czerwca 1965 r. ; 108. Oświadczenie ogłoszone po konferencji premierów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth) w sprawie pokojowego uregulowania problemu wietnamskiego - Londyn, dnia 17 czerwca 1965 r. ; 109. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, A. N. Kosygina, na propozycję misji Commonwealthu przedyskutowania sprawy Wietnamu - Moskwa, dnia 23 czerwca 1965 r. -- SPRAWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ : 110. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona w sprawie rozpoczęcia amerykańskiej interwencji zbrojnej w Republice Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 28 kwietnia 1965 r. ; 111. Rezolucja Rady Organizacji Państw Amerykańskich zalecająca zawieszenie broni w Republice Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 30 kwietnia 1965 r. ; 112. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA dotycząca utworzenia Komisji Specjalnej do spraw Republiki Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 1 maja 1965 r. ; 113. Oświadczenie agencji TASS w sprawie interwencji zbrojnej USA w Republice Dominikańskiej - Moskwa, dnia 1 maja 1965 r. ; 114. Oświadczenie rządu ChRL w sprawie agresji USA przeciwko Republice Dominikańskiej - Pekin, dnia 3 maja 1965 r. ; 115. Nota ministra spraw zagranicznych Kuby do Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie amerykańskiej interwencji zbrojnej w Republice Dominikańskiej - Hawana, dnia 3 maja 1965 r. ; 116. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA w sprawie utworzenia Międzyamerykańskich Sił Zbrojnych - Waszyngton, dnia 6 maja 1965 r. ; 117 . Nota werbalna skierowana do Sekretarza Generalnego ONZ przez stałe przedstawicielstwo PRL w ONZ w sprawie amerykańskiej interwencji zbrojnej w Republice Dominikańskiej - Nowy Jork, dnia 7 maja 1965 r. ; 118. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wydarzeń w Republice Dominikańskiej - Nowy Jork, dnia 14 maja 1965 r. ; 119. Porozumienie "Akt z Santo Domingo", zawarte między juntą wojskową i rządem konstytucyjnym Republiki Dominikańskiej a komisją specjalną OPA - Santo Domingo, dnia 15 maja 1965 r. ; 120. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA powierzająca sekretarzowi generalnemu tej organizacji sprawę pokojowego uregulowania sytuacji w Republice Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 20 maja 1965 r. ; 121. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA w sprawie definitywnego zawieszenia broni w Republice Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 21 maja 1965 r. ; 122. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Republice Dominikańskiej - Nowy Jork, dnia 22 maja 1965 r. ; 123. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA w sprawie Międzyamerykańskich Sił Zbrojnych - Waszyngton, dnia 22 maja 1965 r. ; 124. Rezolucja uchwalona na X Konferencji Konsultatywnej Ministrów Spraw Zagranicznych państw OPA powołująca komisję ad hoc do spraw Republiki Dominikańskiej - Waszyngton, dnia 2 czerwca 1965 r. ; 125. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie utworzenia przez OPA Międzyamerykańskich Sił Zbrojnych przekazane Radzie Bezpieczeństwa - Nowy Jork, dnia 3 czerwca 1965 r. ; 126. Oświadczenie przedstawiciela Francji, Roger Seydoux, w sprawie Dominikany, złożone na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa - Nowy Jork, dnia 7 czerwca 1965 r. -- KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE : 127. Deklaracja ogólna, uchwalona na IV konferencji Organizacji Solidarności Narodów Afryki i Azji - Winneba, dnia 16 maja 1965 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1965

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: