Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.23, nr 7-8 = 263-264 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

NARADA PRZYWÓDCÓW PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH ORAZ SZEFÓW RZĄDÓW KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 114. Komunikat o naradzie przywódców partii komunistycznych i robotniczych oraz szefów rządów krajów socjalistycznych - Budapeszt, dnia 12 lipca 1967 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 115. Oświadczenie agencji TASS w związku z planami uchwalenia ustawodawstwa nadzwyczajnego w Niemieckiej Republice Federalnej - Moskwa, dnia 20 lipca 1967 r. ; 116. Memorandum rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej skierowane do szeregu rządów i narodów w sprawie ułożenia normalnych stosunków między obu państwami niemieckimi - Berlin, dnia 21 lipca 1967 r. ; 117. List ambasadora ZSRR w NRD, P. A. Abrasimowa, do ambasadorów 3 mocarstw zachodnich protestujący przeciwko próbom rozciągnięcia na Berlin zachodni ustawodawstwa nadzwyczajnego Niemieckiej Republiki Federalnej - Berlin, dnia 26 lipca 1967 r. ; 118. Oświadczenie Sekretariatu Stanu NRD do spraw zachodnioniemieckich opublikowane w przeddzień 22 rocznicy podpisania Układu Poczdamskiego w dniu 2 sierpnia 1945 r. - Berlin, dnia 1 sierpnia 1967 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 119. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XXX posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 7 lipca 1967 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH JAPONII W POLSCE : 120. Wspólny komunikat polsko-japoński - Warszawa, dnia 27 lipca 1967 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH HOLANDII W POLSCE : 121. Komunikat końcowy o wizycie ministra spraw zagranicznych Holandii w Polsce i o rozmowach polsko-holenderskich - Warszawa, dnia 24 sierpnia 1967 r. -- WIZYTA PREMIERA FRANCJI W ZSRR : 122. Komunikat radziecko-francuski - Moskwa, dnia 8 lipca 1967 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR W IRAKU : 123. Komunikat o pobycie przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, N. W. Podgornego, w Syrii - Moskwa, dnia 4 lipca 1967 r. ; 124. Komunikat o pobycie przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, N. W. Podgornego, w Iraku - Moskwa, dnia 5 lipca 1967 r. -- WIZYTA PREMIERA IRANU W ZSRR : 125. Wspólny komunikat radziecko-irański - Moskwa, dnia 28 lipca 1967 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 126. Nota rządu ZSRR do rządu ChRL w związku z zatrzymaniem przez władze chińskie radzieckiego statku "Swirsk" - Moskwa, dnia 11 sierpnia 1967 r. ; 127. Telegram przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, A. Kosygina, do premiera Rady Państwowej ChRL, Czou En-laia, w sprawie zatrzymania radzieckiego statku "Swirsk" - Moskwa, dnia 12 sierpnia 1967 r. ; 128. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR do Ambasady ChRL w Moskwie w sprawie samowoli i bezprawia władz chińskich wobec radzieckich statków handlowych i ich załóg - Moskwa, dnia 20 sierpnia 1967 r. -- SPRAWA CYPRU : 129. Oświadczenie agencji TASS w sprawie zagrożenia niepodległości Republiki Cypru - Moskwa, dnia 5 lipca 1967 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 130. Przemówienie prezydenta Jugosławii, J. Broz Tito, wygłoszone na VII Plenum KC Związku Komunistów Jugosławii w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Belgrad, dnia 1 lipca 1967 r. ; 131. Projekt rezolucji (A/L 522/Rev. 3), przedstawiony na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez delegacje państw niezaangażowanych w sprawie Bliskiego Wschodu - Nowy Jork, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 132. Radziecki projekt rezolucji (A/K 519) przedstawiony na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Bliskiego Wschodu - Nowy Jork, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 133. Projekt rezolucji (A/L 523/Rev. 1) przedstawiony na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez delegacje państw Ameryki Łacińskiej w sprawie Bliskiego Wschodu - Nowy Jork, dnia 4 lipca 1967 r. ; 134. Rezolucja (2252/ES-V) uchwalona na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie "Pomocy humanitarnej" ludności i jeńcom wojennym na terenach okupowanych przez Izrael - Nowy Jork, dnia 4 lipca 1967 r. ; 135. Rezolucja (2253/ES-V) uchwalona na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie statusu Jerozolimy - Nowy Jork, dnia 4 lipca 1967 r. ; 136. Rezolucja (2254/ES-V) uchwalona na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie statusu Jerozolimy - Nowy Jork, dnia 14 lipca 1967 r. ; 137 . Rezolucja (2256/ES-V) uchwalona na V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie odroczenia sesji - Nowy Jork, dnia 21 lipca 1967 r. ; 138. Przemówienie prezydenta ZRA, G. A. Nasera, wygłoszone na Uniwersytecie w Kairze z okazji 15 rocznicy rewolucji egipskiej - Kair, dnia 23 lipca 1967 r. ; 139. Oświadczenie rządu ZSRR (A/6771) w związku z odroczeniem V nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Moskwa, dnia 24 lipca 1967 r. -- SPRAWA KAMBODŻY : 140. Oświadczenie rządu PRL w sprawie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Kambodży - Phnom Penh, dnia 1 lipca 1967 r. ; 141. Odpowiedź szefa państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, na oświadczenie rządu PRL z dnia 1 lipca 1967 r. w sprawie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Kambodży - Phnom Penh, dnia 8 lipca 1967 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 142. Wywiad premiera DRW Pham Van Donga, dla specjalnego wysłannika Trybuny Ludu, Moniki Warneńskiej - Hanoi, lipiec 1967 r. ; 143. Program polityczny Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego uchwalony na nadzwyczajnym zjeździe - Wietnam Południowy, sierpień 1967 r. ; 144. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych DRW w sprawie bombardowania Hanoi przez lotnictwo amerykańskie - Hanoi, dnia 23 sierpnia 1967 r. ; 145. Oświadczenie agencji TASS w sprawie wzmagania przez USA wojny przeciwko narodowi wietnamskiemu - Moskwa, dnia 23 sierpnia 1967 r. -- SPRAWA KOREI : 146. List ministrów spraw zagranicznych Białorusi, Bułgarii, Węgier, Kuby, Mongolii, Polski, ZSRR, Ukrainy i Czechosłowacji do sekretarza generalnego ONZ w sprawie umieszczenia na porządku dziennym XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ punktu: "Wycofanie amerykańskich i wszystkich innych obcych wojsk okupujących Koreę Południową pod flagą ONZ" - Nowy Jork, dnia 17 stycznia 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:425

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 2, 2015

In our library since:

Sep 9, 2014

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/598

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information