Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.40, nr 7-12 = 469-474 (1984)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Oświadczenie rządu PRL w związku z decyzją Rady Unii Zachodnioeuropejskiej otwierającą drogę dla nieskrępowanego rozwijania przez RFN produkcji nowych ofensywnych typów uzbrojenia - Warszawa, dnia 15 lipca 1984 r. ; 2. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL, Wojciecha Jaruzelskiego na uroczystym posiedzeniu Sejmu PRL z okazji 40-lecia PRL (Fragment dotyczący polskiej polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 21 lipca 1984 r. ; 3. Uchwała Sejmu PRL z okazji 40-lecia PRL - Warszawa, dnia 21 lipca 1984 r. ; 4. Odpowiedź rządu PRL na notę sekretarza generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellara w sprawie realizacji Deklaracji o przygotowaniu społeczeństw do życia w pokoju - Nowy Jork, dnia 9 lipca 1984 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 5. Oświadczenie Białego Domu w sprawie gotowości zniesienia niektórych restrykcji amerykańskich nałożonych na Polskę - Waszyngton, dnia 3 sierpnia 1984 r. ; 6. Stanowisko rządu PRL w sprawie zapowiedzi władz USA o gotowości zniesienia niektórych restrykcji wobec Polski - Warszawa, dnia 16 sierpnia 1984 r. ; 7. Stanowisko rządu PRL w związku z wycofaniem przez USA sprzeciwu wobec ponownego przyjęcia Polski do MFW - Warszawa, dnia 18 grudnia 1984 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 8. Komunikat o wizycie I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL Wojciecha Jaruzelskiego w NRD - Berlin, dnia 16 listopada 1984 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 9. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego w debacie generalnej XXXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 28 września 1984 r. ; 10. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych PRL Henryka Jaroszka na forum Komitetu Pierwszego XXXIX sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 18 października 1984 r. -- NARADA SEKRETARZY KC PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 11. Komunikat prasowy o naradzie sekretarzy do spraw międzynarodowych i ideologicznych komitetów centralnych partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych - Praga, dnia 12 lipca 1984 r. -- ORGANIZACJA UKŁADU WARSZAWSKIEGO : 12. Wspólny komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Berlin, dnia 4 grudnia 1984 r. -- RWPG : 13. Przemówienie wiceprezesa Rady Ministrów PRL Zbigniewa Messnera podczas XXXIX Sesji RWPG - Hawana, dnia 30 października 1984 r. ; 14. Komunikat o XXXIX sesji RWPG - Hawana, dnia 31 października 1984 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1984

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: