Object structure

:

Zbiór Dokumentów, R.47, nr 2 = 524 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego dotyczące stanowiska rządu RP w sprawie Litwy - Warszawa, 16 kwietnia 1990 r. ; 2. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego - Warszawa, 26 kwietnia 1990 r. ; 3. Nota ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego do sekretarza stanu USA oraz ministrów spraw zagranicznych Francji, ZSRR i Wielkiej Brytanii w sprawie traktatu RP z Niemcami (fragmenty) - Warszawa, 30 kwietnia 1990 r. ; 4. Memorandum rządu RP w sprawie ekonomicznych następstw procesu zjednoczenia Niemiec, skierowane do rządów RFN i NRD - Warszawa, 15 czerwca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 5. Wspólna deklaracja prezydentów RP i ZSRR przyjęta podczas wizyty prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w ZSRR - Moskwa, 13 kwietnia 1990 r. ; 6. Oświadczenie TASS w sprawie zbrodni dokonanej na polskich oficerach w Katyniu - Moskwa, 13 kwietnia 1990 r. ; 7. Oświadczenie rzecznika rządu RP w związku z Oświadczeniem TASS w sprawie zbrodni katyńskiej - Warszawa, 16 kwietnia 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 8. Wspólna deklaracja wszystkich frakcji w Izbie Ludowej NRD (fragment dotyczący granicy niemiecko-polskiej) - Berlin, 16 kwietnia 1990 r. ; 9. Exposé premiera NRD Lothara de Maizière'a wygłoszone w Izbie Ludowej (fragment dotyczący granicy niemiecko-polskiej) - Berlin, 19 kwietnia 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 10. Przemówienie prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego wygłoszone podczas obiadu na cześć prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera - Warszawa, 2 maja 1990 r. ; 11. Przemówienie prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera wygłoszone podczas obiadu na jego cześć z okazji wizyty w Polsce - Warszawa, 2 maja 1990 r ; 12. Oświadczenie rządu RFN w sprawie wewnętrznych i zewnętrznych aspektów zjednoczenia Niemiec, złożone przez kanclerza federalnego Helmuta Kohla w Bundestagu (fragment dotyczący stosunków niemiecko-polskich) - Bonn, 21 czerwca 1990 r. ; 13. Rezolucja Bundestagu w sprawie granicy niemiecko-polskiej - Bonn, 21 czerwca 1990 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 14. Przemówienie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego wygłoszone na 77 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy - Genewa, 12 czerwca 1990 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 15. Dokument Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE - Kopenhaga, 29 czerwca 1990 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 16. Deklaracja państw-stron Układu Warszawskiego przyjęta na naradzie Doradczego Komitetu Politycznego - Moskwa, 7 czerwca 1990 r. -- NATO : 17. Posłanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO do wszystkich krajów europejskich - Turnberry, 7-8 czerwca 1990 r. ; 18. Komunikat końcowy spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Turnberry, 7-8 czerwca 1990 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 19. Dokumenty z nadzwyczajnej sesji Rady Europejskiej (fragment dotyczący zjednoczenia Niemiec oraz Europy Środkowej i Wschodniej) - Dublin, 28 kwietnia 1990 r. ; 20. Dokumenty z sesji Rady Europejskiej (fragmenty dotyczące zjednoczenia Niemiec oraz Europy Środkowej i Wschodniej) - Dublin, 25-26 czerwca 1990 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul