Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.9 = 126 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Rozbrojenie powszechne i całkowite - cele i środki / Jerzy Sztucki -- Afryka Zachodnia - problemy dalszego rozwoju / Jerzy Prokopczuk -- Porozumienie w sprawie neutralności Laosu / Jan Urbaniak -- Walka dyplomacji radzieckiej o granicę na Odrze i Nysie Lużyckiej (Jałta i Poczdam) / Włodzimierz Tadeusz Kowalski -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Stosunki gospodarcze Francji z krajami strefy franka / Tadeusz Bartkowski -- Piętnaście lat czechosłowacko-polskiej umowy o przyjaźni i wzajemnej pomocy / Kveta Koralkova -- Stosunki gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Ameryką Łacińską / Walenty Daszkiewicz -- Międzynarodowe instytucje finansowe / Zygmunt Karpiński -- NA ŁAMACH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH : Główne tendencje polityki światowej (styczeń-lipiec 1962 roku) / opracował Adam Daniel Rotfeld -- RECENZJE : S.M. Niesterow: SSzA i SEATO. Politika SSzA w stranach Jużnoj Azii. Indija, Birma, Indonezija / Bogusław Mrozek -- Willy Brandt: Plädoyer für die Zukunft / Jerzy Kałuski -- Arthur M. Schlesinger, Jr: The politics of upheaval. The age of Roosevelt / Stanisław Zabiełło -- Aleksander Jankow: Rezerwitije w deklaracite za prijemanje zadliżitjelnata jurisdikcja na mieżdunarodnija sud i tjachnoto wlijanije wrchu kompetenstta na sud / Maria Żywirska -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.