Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1992

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Od wydawcy -- Przemówienie prezydenta RP Lecha Wałęsy wygłoszone na spotkaniu noworocznym z korpusem dyplomatycznym, Warszawa, 13 stycznia 1993 r. -- Wystąpienie premier RP Hanny Suchockiej na inauguracji roku akademickiego KUL, Lublin 18 października 1992 r.-- Wstęp : Polska polityka zagraniczna w 1992 r. / Roman Kuźniar -- II. Wektory : Racja stanu z perspektywy polskiej / Krzysztof Skubiszewski -- Polityka bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w 1992 r./ Janusz Prystrom -- Po podpisaniu Układu Europejskiego. Perspektywy współpracy ze Wspólnotą Europejską. Aspekty polityczne / Andrzej Harasimowicz -- Po podpisaniu Układu Europejskiego. Perspektywy współpracy ze Wspólnotą Europejską. Aspekty gospodarcze / Jan Krzysztof Bielecki -- Polityka Polski wobec instytucji europejskich (KBWE,Wspólnota Europejska, Rada Europy) / Włodzimierz Anioł -- Polska w ugrupowaniach regionalnych / Franciszek Gołembskl, Andrzej Kuplch, Józef Wiejacz -- Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami finansowymi / Andrzej Chmiel -- III. Stosunki dwustronne z głównymi partneramiPolski: Europy Zachodniej : Stosunki polsko-francuskie / Stanisław Parzymies -- Stosunki polsko-brytyjskie / Zygmunt Janiec -- Stosunki polsko-włoskie / Grażyna Bernatowicz -- Stosunki Polski z państwami Beneluksu / Ewa Kinast -- Europy Środkowo-Wschodniej : Stosunki polsko-czechosłowackie / Franciszek Gołembski -- Stosunki polsko-rumuńskie / Magdalena Mazińska -- Stosunki polsko-ukraińskie / Mirosław Cieślik -- Stosunki polsko-białoruskie / Marek Palmowski -- Regionu Bałtyckiego : Stosunki Polski z regionem bałtyckim (Łotwa, Estonia, Norwegia, Dania, Szwecja) / Grażyna Bernatowicz -- Stosunki polsko-litewskie / Paweł Cieplak -- Stosunki polsko-niemieckie / Tomasz Budnikowski, Lech Janicki, Piotr Kalka, Jadwiga Kiwerska, Krzysztof Malinowski, Tadeusz Wróblewski -- Stosunki polsko-rosyjskie / Wojciech Zajączkowski -- Stosunki Polski z USA / Joanna Jastrzębska, Bohdan Szklarski -- Polityka Polski wobec państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej / Barbara Wizimirska -- IV. Problemy : Współpraca przygraniczna / Henryk Goik -- Zagraniczna polityka ekologiczna Polski / Józef Wiejacz -- Promocja kultury i nauki polskiej za granicą/ Piotr Szymanowski -- Współpraca naukowa Polski z zagranicą - nowe rozwiązania organizacyjne i finansowe / Marek Kępka -- Udział Polski w siłach pokojowych ONZ / Jerzy Zaleski -- Modele polityki wobec emigracji, Polonii i Polaków zagranicą. Sugestie dla polskiej polityki zagranicznej / Grzegorz Babiński -- Partie polityczne a polska polityka zagraniczna / Jadwiga Stachura -- V. Instytucje i ich działalność w sferze zagranicznej : Sejm I kadencji i Senat II kadencji / Barbara Wizimirska -- Ministerstwo Obrony Narodowej / Paweł Seydak -- Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Wspólnota Polska" / Barbara Wizimirska -- Biuro Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych ds. Uchodźców / Adam Bernatowlcz -- VI. Ośrodki naukowe badające stosunki międzynarodowe : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego -- Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego -- Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego -- Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellońskiego -- Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego -- Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego -- Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk -- Instytut Zachodni -- Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego -- Ośrodek Studiów Międzynarodowych -- Ośrodek Studiów Wschodnich -- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych -- Zespół Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk -- ; VII. Aneksy : Działalność traktatowa Polski / Iwona Ciesielska -- Uczestnictwo Polski w organizacjach międzyrządowychi międzyparlamentarnych / Barbara Wizimirska -- Personalia : Noty biograficzne ; Ambasadorzy. Adresy polskich placówekdyplomatycznych -- Bibliografia publikacji polskich (w wyborze) / Rafał Wąworek, Barbara Wlzlmlrska -- Kronika 1992 / Barbara Wizimirska.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1992

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:104

:

PII3783; PII3785

:

pol

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2014

In our library since:

Jun 25, 2014

Number of object content hits:

141

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/177

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1992 Oct 27, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information