Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1995

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Od Redaktora -- I. Wektory : Przegląd polskiej polityki zagranicznej w 1994 r./ Eugeniusz Noworyta -- Europejska opcja polskiej polityki zagranicznej / Andrzej Olechowski -- Problem bezpieczeństwa państwa w polityce zagranicznej Polski / Janusz Prystrom -- Polska na drodze do Unii Europejskiej / Stanisław Parzymies -- Polska polityka wschodnia w 1994 r. / Marek J. Całka -- II. Współpraca wielostronna : Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą/ Andrzej Kupich -- Współpraca wojskowa w ramach Partnerstwa dla Pokoju / Bogusław Swietlicki, Piotr Włodarski -- Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej. Procesy dostosowawcze / Jerzy A. Wojciechowski -- Zobowiązania traktatowe Polski w zakresie ochrony środowiska / Jerzy Sommer -- III. Stosunki dwustronne Polski : Stosunki z Republiką Federalną Niemiec / Aleksander Korybut-Woroniecki -- Stosunki z Rosją / Marek J. Całka -- Stosunki z USA / Maciej Kozłowski -- Stosunki z Litwą / Leon Brodowski -- Stosunki z Ukrainą / Marek J. Całka -- Stosunki z Republiką Czeską / Jacek Baluch -- Stosunki z państwami skandynawskimi / Grażyna Bernatowicz -- Stosunki z Izraelem / Jan Dowgiałło -- Stosunki z Turcją / Franciszek Gołembski -- Stosunki z Chinami Azji / Jan Rowiński -- Stosunki z Indiami / Jan Rowiński -- Stosunki z Japonią / Jan Rowiński -- Stosunki z Tajlandią / Jan Rowiński -- IV. Urząd Prezydenta RP : Aktywność zagraniczna prezydenta RP w 1994 r./ Agnieszka Gogolewska -- Inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego/ Aldona Chojnowska, Krzysztof Rak -- V. Ośrodki naukowe badające stosunki międzynarodowe / Barbara Wizimirska : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego ; Centrurn Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego ; Centrum Studiów Latynoamerykańskich ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ; Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego ; Ośrodek Studiów Wschodnich ; Ośrodek Studiów Międzynarodowych przy Senacie ; Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej ; VI. Raporty, aneksy : Polityka RP wobec Polonii i Polaków za granicą. Działalność Komisji Międzyresortowej i Stowarzyszenia "WspólnotaPolska" / Barbara Wizimirska -- Stosunki traktatowe Polski (wykaz umów dwustronnych i wielostronnych) / Iwona Ciesielska, Barbara Wizimirska -- Bibliografia publikacji polskich / Barbara Wizimirska -- Uczestnictwo Polski w organizacjach, instytucjach oraz ugrupowaniach i instrumentach międzynarodowych o charakterze międzyrządowym / Barbara Wizimirska -- Kronika 1994 / Małgorzata Ławacz

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:721

:

PII3783; PII3785

:

pol

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2014

In our library since:

Oct 14, 2014

Number of object content hits:

86

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/179

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1995 Oct 27, 2014

This page uses 'cookies'. More information