Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1997

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Od Redaktora -- I. WEKTORY : Dziś i jutro Polski w Europie / Dariusz Rosati -- Przegląd polskiej polityki zagranicznej w 1996 r./ Jadwiga Stachura, Jacek Czaputowicz -- Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski / Jacek Czaputowicz -- Polityka Polski wobec Unii Europejskiej / Jan Kułakowski -- II. WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA : Stosunki Polski z Unią Europejską / Maciej Popowski -- Współpraca w ramach Partnerstwa dla Pokoju oraz indywidualny dialog RP-NATO / Bogusław Świetlicki, Piotr Włodarski -- Polska w OBWE / Jerzy M. Nowak -- Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą / Janusz Kaczurba -- Polska w OECD / Ewa Czerwińska -- Rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej / Andrzej Skrzydło -- Euroregion Karpacki. Problemy funkcjonowania / Barbara Wizimirska -- Współpraca naukowa i naukowo-techniczna Polski z zagranicą. Zakres i główne problemy / Marek Kępka -- Współpraca międzynarodowa Polski w dziedzinie edukacji / Magdalena Mazińska -- III. STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI : Stosunki z USA / Maciej Kozłowski -- Stosunki z Francją / Adam Halamski -- Stosunki z Rosją / Agnieszka Magdziak-Miszewska -- Stosunki z Ukrainą / Aldona Chojnowska -- Stosunki z Litwą / Jan Widacki -- Stosunki z Białorusią / Marek Ziółkowski -- Stosunki ze Słowacją / Jerzy Korolec -- Stosunki ze Słowenią / Grażyna Bernatowicz -- Stosunki z Grecją / Grażyna Bernatowicz -- Stosunki z państwami b. Jugosławii i Albanią / Marcin Czapliński -- IV. PRZEGLĄDY : Działalność prezydenta na rzecz realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w 1996 r. / Paweł Swieboda -- Działalność Sejmu w sferze spraw zagranicznych / Barbara Wizimirska, Anna Grupińska, Wojciech Gruba, Leszek Kieniewicz, Anna Kucharska-Leszczyńska, Mikołaj Karłowski, Anna Tuz, Aleksandra Wojtal -- Stosunki polsko-żydowskie / Bartłomiej Pawlak, Krzysztof Śliwiński -- Pomoc dla Polaków na Wschodzie. Zagadnienie repatriacji / Barbara Wizimirska -- Polska a konwencje Rady Europy / Stanisław Topa -- Wykaz obowiązujących Polskę konwencji Rady Europy -- Udział Polski we współpracy bałtyckiej / Jan Ludwik Wdowik -- V. OPINIE : Refleksja na temat stosunków polsko-niemieckich / Janusz Reiter -- Przegląd stanowisk polemicznych w publikacjach prasowych w 1996 r. na temat polityki zagranicznej / Barbara Wizimirska -- VI. KRONIKA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH POLSKI W 1996 R. / Małgorzata Ławacz -- VII.OŚRODKI NAUKOWE PROWADZĄCE BADANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH / Barbara Wizimirska : Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego -- Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego -- Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Spraw Publicznych -- Centrum Studiów Latynoamerykańskich -- Instytut Europy Środkowo-Wschodniej -- Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk -- Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego -- Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego -- Instytut Studiów Międzynarodowych, SGH -- Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk -- Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego -- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego -- Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego -- Ośrodek Studiów Wschodnich -- Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologi iUniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej -- Organizacje pozarządowe promujące badania problematyki międzynarodowej / Piotr Gulczyński -- VIII. ANEKSY : Kadra kierownicza MSZ / Małgorzata Ławacz -- Bibliografia / Barbara Wizimirska -- Stosunki traktatowe Polski / Barbara Wizimirska : A. Umowy dwustronne i wielostronne oraz deklaracje podpisane w 1996 r. -- B. Informacja o wejściu w życie umów dwustronnych i wielostronnych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1997

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:723

:

PII3783; PII3785

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 3, 2014

In our library since:

Oct 14, 2014

Number of object content hits:

50

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/181

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1997 Nov 3, 2014

This page uses 'cookies'. More information