Object

Title: Zbiór Dokumentów, T.18, nr 6 = 202 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

SPRAWA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 62. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie amerykańskich doświadczeń z bronią jądrową na dużych wysokościach - Moskwa, dnia 3 czerwca 1962 r. -- POKOJOWE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI KOSMICZNEJ : 63. Projekt rezolucji przedstawiony przez delegację radziecką w Podkomitecie Prawnym Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ w sprawie podstawowych zasad pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej - Genewa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 64. Projekt układu przedstawiony przez delegację radziecką w Podkomitecie Prawnym Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ w sprawie ratowania kosmonautów i zwrotu statków kosmicznych - Genewa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 65. Projekt rezolucji przedstawiony przez delegację amerykańską w Podkomitecie Prawnym Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ w sprawie ratowania kosmonautów i zwrotu statków kosmicznych - Genewa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 66. Projekt rezolucji przedstawiony przez delegację amerykańską w Podkomitecie Prawnym Komitetu do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ w sprawie utworzenia prawnej komisji doradczej dla opracowania zasad prawnych dotyczących ratowania kosmonautów i zwrotu statków kosmicznych - Genewa, dnia 7 czerwca 1962 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 67. Sprawozdanie Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw za okres od 14 marca do 1 czerwca 1962 r. przedstawione Komisji Rozbrojeniowej ONZ - Genewa, dnia 31 maja 1962 r. -- SESJA RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 68. Komunikat o naradzie przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 69. Komunikat z XVI sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 7 czerwca 1962 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 70. Deklaracja Politycznego Komitetu Doradczego państw-członków Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 71. Nota rządu ZSRR do rządu W. Brytanii w sprawie incydentów na granicy między Berlinem wschodnim a zachodnim - Moskwa, dnia 7 czerwca 1962 r. ; 72. Odpowiedź rządu W. Brytanii na notę rządu ZSRR z dnia 7 czerwca 1962 r. w sprawie incydentów na granicy między Berlinem wschodnim a zachodnim - Londyn, dnia 25 czerwca 1962 r. -- WIZYTA MINISTRA RAPACKIEGO NA KUBIE : 73. Wspólny komunikat kubańsko-polski - Hawana, dnia 16 czerwca 1962 r. -- WIZYTA MISJI DOBREJ WOLI DAHOMEJU W ZSRR I W POLSCE : 74. Komunikat o pobycie Misji Dobrej Woli Dahomeju w ZSRR - Moskwa, dnia 6 czerwca 1962 r. ; 75. Wspólne oświadczenie polsko-dahomejskie - Warszawa, dnia 14 czerwca 1962 r. -- WIZYTA PREMIERA SENEGALU W ZSRR I W POLSCE : 76. Wspólny komunikat radziecko-senegalski - Moskwa, dnia 14 czerwca 1962 r. ; 77. Wspólne oświadczenie polsko-senegalskie - Warszawa, dnia 18 czerwca 1962 r. -- SPRAWA ALGIERII : 78. Układ w sprawie zawieszenia broni zawarty między rządem francuskim a Tymczasowym Rządem Republiki Algierskiej - Evian, dnia 18 marca 1962 r. ; 79. Układ Ogólny zawarty między rządem francuskim a Tymczasowym Rządem Republiki Algierskiej - Evian, dnia 19 marca 1962 r. -- SPRAWA RUANDA-URUNDI : 79a. Rezolucja uchwalona na XVI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Ruanda-Urundi - Nowy Jork, dnia 27 czerwca 1962 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1962

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:398

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Dec 19, 2014

In our library since:

Sep 3, 2014

Number of object content hits:

26

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/331

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, T.18, nr 6 = 202 (1962) Dec 19, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information