Obiekt

Tytuł: Zbiór Dokumentów, T.19, nr 11-12 = 20-21 (1963)

Współtwórca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

Spis treści:

XVIII SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : A. Sprawa rozbrojenia i energii jądrowej : 140. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie nieumieszczania broni jądrowej w przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 17 października 1963 r. ; 141. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie skutków promieniowania atomowego - Nowy Jork, dnia 11 listopada 1963 r. ; 142. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie całkowitego i powszechnego rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 27 listopada 1963 r. ; 143. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwołania konferencji w celu podpisania układu o zakazie broni jądrowej i termojądrowej - Nowy Jork, dnia 27 listopada 1963 r. ; 144. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie pilnej konieczności wstrzymania doświadczeń z bronią jądrową i termojądrową - Nowy Jork, dnia 27 listopada 1963 r. ; 145. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przekształcenia Ameryki Łacińskiej w strefę bezatomową - Nowy Jork, dnia 27 listopada 1963 r. ; 146. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przeznaczenia na cele pokojowe środków zwolnionych dzięki rozbrojeniu - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; B. Pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej : 147. Deklaracja zasad prawnych w dziedzinie działalności państw w badaniu i użytkowaniu przestrzeni kosmicznej, uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1963 r. ; 148. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1963 r. ; C. Sprawa przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym : 149. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Rodezji południowej - Nowy Jork, dnia 14 października 1963 r. ; 150. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie sytuacji w Rodezji południowej - Nowy Jork, dnia 6 listopada 1963 r. ; 151. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Afryki Południowo-Zachodniej - Nowy Jork, dnia 13 listopada 1963 r. ; 152. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie terytoriów znajdujących się pod zarządem Portugalii - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1963 r. ; 153. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania postanowień Deklaracji dotyczącej przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 154. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Rodezji Północnej - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 155. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Malcie - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 156. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Gujanie Brytyjskiej - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 157. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Fidżi - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 158. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Niasie - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 159. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Basuto, Beczuanie i Suazi - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 160. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Adenowi - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1963 r. ; 161. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Afryki Południowo-Zachodniej - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1963 r. ; D. Sprawa dyskryminacji rasowej : 162. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie polityki apartheidu prowadzonej przez rząd Republiki Południowoafrykańskiej - Nowy Jork, dnia 11 października 1963 r. ; 163. Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zlikwidowania wszelkich form dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 20 listopada 1963 r. ; 164. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rozpowszechnienia Deklaracji ONZ dotyczącej zlikwidowania wszelkich form dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 20 listopada 1963 r. ; 165. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przygotowania projektu konwencji międzynarodowej w sprawie zlikwidowania wszelkich form dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 20 listopada 1963 r. ; 166. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie polityki apartheidu prowadzonej przez rząd Republiki Południowoafrykańskiej - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1963 r. ; E. Prawa Człowieka : 167. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie opracowania projektu Konwencji o Prawach Człowieka - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1963 r. ; 168. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie nazwania roku 1968 Międzynarodowym Rokiem Praw Człowieka - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1963 r. ; F. Współpraca międzynarodowa : 169. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie handlu i rozwoju - Nowy Jork, dnia 11 listopada 1963 r. ; 170. Rezolucja uchwalona na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie ogłoszenia roku 1965 Rokiem Współpracy Międzynarodowej - Nowy Jork, dnia 21 listopada 1963 r. ; G. Zagadnienie reprezentacji w organach ONZ : 171. Dwie rezolucje uchwalone na XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Bezpieczeństwa i Rady Gospodarczo-Społecznej według sprawiedliwego podziału geograficznego - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1963 r. -- ZAGADNIENIE REPREZENTACJI W ORGANACH ONZ : 172. Oświadczenie rzecznika rządu ChRL w sprawie projektu zwiększenia liczby członków Rady Bezpieczeństwa i Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ według zasady sprawiedliwego podziału geograficznego - Pekin, dnia 12 grudnia 1963 r. ; 173. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Bezpieczeństwa i Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ według zasady sprawiedliwego podziału geograficznego - Moskwa, dnia 22 grudnia 1963 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 174. Oświadczenie rządu NRD w sprawie rozbrojenia przekazane XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Berlin, dnia 24 listopada 1963 r. ; 175. Wyjątek z przemówienia wygłoszonego przez I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułkę, na uroczystości przekazania do eksploatacji północnego odgałęzienia rurociągu "Przyjaźń" - Płock, dnia 28 grudnia 1963 r. ; 176. Orędzie przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do szefów państw rządów całego świata - Moskwa, dnia 31 grudnia 1963 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 177. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Bukareszt, dnia 21 grudnia 1963 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 178. Nota rządu USA do rządu ZSRR w sprawie przejazdu przez terytorium NRD amerykańskich konwojów wojskowych udających się do Berlina zachodniego - Moskwa, dnia 6 listopada 1963 r. ; 179. Odpowiedź rządu ZSRR na notę rządu USA z dnia 6 listopada 1963 r. w sprawie przejazdu przez terytorium NRD amerykańskich konwojów wojskowych udających się do Berlina zachodniego - Moskwa, dnia 21 listopada 1963 r. ; 180. Wspólny protokół podpisany przez przedstawicieli rządu NRD i senatu Berlina zachodniego w sprawie przepustek do stolicy NRD dla mieszkańców zachodnioberlińskich - Berlin, dnia 17 grudnia 1963 r. -- NATO : 181. Komunikat o zakończeniu sesji Rady NATO - Paryż, dnia 17 grudnia 1963 r. -- POBYT POLSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ NA WĘGRZECH : 182. Wspólne oświadczenie polsko-węgierskie - Budapeszt, dnia 22 listopada 1963 r. -- WIZYTA MINISTRA RAPACKIEGO W ZRA : 183. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, w Zjednoczonej Republice Arabskiej - Warszawa, dnia 5 grudnia 1963 r. -- WIZYTA WICEPREMIERA PRL E. SZYRA W TANGANICE : 184. Wspólny komunikat polsko-tanganikański - Dar es-Salam, dnia 19 grudnia 1963 r. -- WIZYTA WICEPREMIERA BELGII W POLSCE : 185. Komunikat o wizycie w Polsce wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Belgii, Paul-Henri Spaaka - Warszawa, dnia 10 grudnia 1963 r. -- STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ A NRF : 186. Wspólny komunikat o rozmowach między prezydentem Francji, de Gaulle'em, a kanclerzem NRF, L. Erhardem - Paryż, dnia 22 listopada 1963 r. -- WIZYTA KANCLERZA NRF ERHARDA W USA : 187. Komunikat o rozmowach między prezydentem USA, L. B. Johnsonem, a kanclerzem NRF, L. Erhardem - Waszyngton, dnia 29 grudnia 1963 r. -- WIZYTA ALGIERSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ W ZSRR : 188. Wspólny komunikat radziecko-algierski - Moskwa, dnia 28 grudnia 1963 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 189. Telegram kondolencyjny przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, do prezydenta USA, Lyndona B. Johnsona, z powodu tragicznej śmierci prezydenta J. F. Kennedy'ego - Moskwa, dnia 23 listopada 1963 r. ; 190. Odpowiedź prezydenta USA, Lyndona B. Johnsona, na telegram przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa z dnia 23 listopada 1963 r. - Waszyngton, dnia 25 listopada 1963 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 191. Przemówienie prezydenta USA, Lyndona B. Johnsona, wygłoszone w Kongresie Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 27 listopada 1963 r. -- SPRAWY AFRYKI : 192. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie polityki rasistowskiej w Republice Południowoafrykańskiej - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1963 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-AFGAŃSKIE : 193. Układ graniczny między Chińską Republiką Ludową a Afganistanem - Pekin, dnia 22 listopada 1963 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-INDYJSKIE (Spór graniczny między ChRL a Indią) : 194. Załącznik do listu premiera Indii do premiera ChRL z dnia 27 października 1962 r. ; 195. Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL do Ambasady Indii w Chinach - Pekin, dnia 26 listopada 1962 r. ; 196. Memorandum Ambasady ChRL w Indii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii - Delhi, dnia 26 listopada 1962 r. ; 197. List premiera ChRL do premiera Indii - Pekin, dnia 28 listopada 1963 r. ; 198. Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii do Ambasady ChRL w Indii - Delhi, dnia 30 listopada 1962 r. ; 199. Odpowiedź premiera Indii na list premiera ChRL z dnia 28 listopada 1962 r. - Delhi, dnia 1 grudnia 1962 r. ; 200. Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL do Ambasady Indii w Chinach - Pekin, dnia 8 grudnia 1962 r. ; 201. Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii do Ambasady ChRL w Indii - Delhi, dnia 19 grudnia 1962 r. ; 202. Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL do Ambasady Indii w Chinach - Pekin, dnia 29 grudnia 1962 r. ; 203. Odpowiedź premiera ChRL na list premiera Indii z dnia 1 grudnia 1962 r. - Pekin, dnia 30 grudnia 1962 r. ; 204. Odpowiedź premiera Indii na list premiera ChRL z dnia 30 grudnia 1962 r. - Delhi, dnia 1 stycznia 1963 r. ; 205. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii na memorandum Ambasady ChRL w Indii z dnia 29 grudnia 1962 r. - Delhi, dnia 9 stycznia 1963 r. ; 206 Nota MSZ ChRL do Ambasady Indii w Chinach - Pekin, dnia 2 marca 1963 r. ; 207. List premiera ChRL do premiera Indii - Pekin, dnia 3 marca 1963 r. ; 208. Odpowiedź premiera Indii na list premiera ChRL z dnia 3 marca 1963 r. - Delhi, dnia 5 marca 1963 r. ; 209. Odpowiedź MSZ Indii na notę Ambasady ChRL w Indii z dnia 2 marca 1963 r. - Delhi, dnia 9 marca 1963 r. ; 210. Odpowiedź premiera ChRL na list premiera Indii z dnia 25 marca 1963 r. - Delhi, dnia 20 kwietnia 1963 r. ; 211. Odpowiedź premiera Indii na list premiera ChRL z dnia 20 kwietnia 1963 r. - Delhi, dnia 1 maja 1963 r. ; 212. Odpowiedź MSZ ChRL na list Ambasady Indii w Chinach z dnia 9 marca 1963 r. - Pekin, dnia 26 czerwca 1963 r. ; 213. Odpowiedź MSZ Indii na notę Ambasady Chin w Indii z dnia 26 czerwca 1963 r. - Delhi, dnia 6 lipca 1963 r.

Miejsce wydania:

Warszawa

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:

[s.n.]

Data wydania:

1963

Format:

image/x.djvu ; application/octet-stream

Identyfikator:

oai:digit.pism.pl:177

Sygnatura:

PII134; PII136; PII402

Język:

pol mul

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 gru 2014

Data dodania obiektu:

25 cze 2014

Liczba wyświetleń treści obiektu:

73

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://digit.pism.pl/publication/347

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Zbiór Dokumentów, T.19, nr 11-12 = 20-21 (1963) 23 gru 2014
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji