Object

Title: Zbiór Dokumentów, 1953, nr 10-11

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

DOKUMENTY POKOJU : 176. Rezolucja plenum Radzieckiego Komitetu Obrony Pokoju - Moskwa, dnia 31 sierpnia 1953 r. ; 177. Rezolucja Biura Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 10 września 1953 r. ; 178. Apel Francuskiej Rady Pokoju - Paryż, dnia 4 października 1953 r. -- SPRAWA KOREAŃSKA : 179. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, A. Wyszyńskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 19 sierpnia 1953 r. ; 180. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 21 sierpnia 1953 r. ; 181. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, A. Wyszyńskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 25 sierpnia 1953 r. ; 182. Sprawozdanie Dowódcy oddziałów chińskich ochotników ludowych, Generała Peng Teh-huai'a, na posiedzeniu Centralnej Ludowej Rady Rządowej Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 12 września 1953 r. ; 183. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a, do Sekretarza Generalnego ONZ, Dag Hammarskjoelda, w sprawie konferencji politycznej - Pekin, dnia 13 września 1953 r. ; 184. Telegram wiceministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Li Don Gena, do Sekretarza Generalnego ONZ, Dag Hammarskjoelda - Phenjan, dnia 14 września 1953 r. ; 185. Przemówienie Premiera Rządu Indii, Pandit Nehru, w Izbie Ludowej Parlamentu Hinduskiego (Wyciąg) - New Delhi, dnia 17 września 1953 r. ; 186. Przepisy proceduralne Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w sprawie udzielania wyjaśnień jeńcom wojennym - Kaesong, dnia 30 września 1953 r. ; 187. Pismo Przewodniczącego Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych, Generała Thimayya, do Dowództwa Sił Zbrojnych ONZ - Kaesong, dnia 2 października 1953 r. ; 188. Nota Przewodniczącego Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych, Generała Thimayya, do Dowództwa Sił Zbrojnych ONZ - Kaesong, dnia 7 października 1953 r. ; 189. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a - Pekin, dnia 8 października 1953 r. ; 190. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-Iai'a, w sprawie konferencji politycznej - Pekin, dnia 10 października 1953 r. ; 191. Oświadczenie delegacji koreańsko-chińskiej w Wojskowej Komisji Rozejmowej - Kaesong, dnia 14 października 1953 r. ; 192. Nota Ministra Spraw Zagranicznych Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a, w sprawie konferencji politycznej - Pekin, dnia 19 października 1953 r. ; 193. Protest Generała Lee Sang Cho, Głównego Delegata Strony Koreańsko-Chińskiej, złożony w Wojskowej Komisji Rozejmowej w sprawie repatriacji jeńców wojennych - Kaesong, dnia 19 października 1953 r. ; 194. Pismo Naczelnego Dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej, Marszałka Kim Ir Sena, i Dowódcy chińskich ochotników ludowych, Generała Peng Teh-huai'a, do Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Narodów Zjednoczonych, J. E. Hulla - Kaesong, dnia 20 października 1953 r. ; 195. Wywiad udzielony przez Przedstawiciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych, Ministra Pełnomocnego Stanisława Gajewskiego, korespondentom Agencji Nowych Chin i Koreańskiej Centralnej Agencji Telegraficznej - Kaesong, dnia 20 października 1953 r. ; 196. Wywiad udzielony przez Przedstawiciela Republiki Czechosłowackiej w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych, Ambasadora Ladislava Simovica, korespondentom Agencji Nowych Chin i Koreańskiej Centralnej Agencji Telegraficznej - Kaesong, dnia 20 października 1953 r. ; 197. Aide-mémoire Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Szwajcarii w sprawie Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych w Korei - Warszawa, dnia 4 listopada 1953 r. -- ZATRZYMANIE POLSKIEGO STATKU HANDLOWEGO "PRACA" : 198. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Warszawa, dnia 12 października 1953 r. ; 199. Nota Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 20 października 1953 r. ; 200. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - Warszawa, dnia 26 października 1953 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 201. Referat zastępcy przewodniczącego komitetu finansowo-ekonomicznego Państwowej Rady Administracyjnej Chińskiej Republiki Ludowej, Li Fu-czuna (Komunikat Agencji Nowych Chin - Wyciąg) - Pekin, dnia 15 września 1953 r. ; 202. Telegram Przewodniczącego Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga, do Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, G. M. Malenkowa - Pekin, dnia 15 września 1953 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-KOREAŃSKIE : 203. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Ir Sena, po przybyciu do Moskwy - Moskwa, dnia 10 września 1953 r. ; 204. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, G. M. Malenkowa - Moskwa, dnia 19 września 1953 r. ; 205. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Ir Sena - Moskwa, dnia 19 września 1953 r. ; 206. Radziecko-koreański komunikat o rokowaniach między Rządem Radzieckim a Delegacją Rządową Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - Moskwa, dnia 19 września 1953 r. ; 207. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Ir Sena - Moskwa, dnia 25 września 1953 r. -- SPRAWA DEFINICJI AGRESJI : 208. Projekt rezolucji w sprawie definicji agresji zgłoszony przez Delegację ZSRR w Specjalnym Komitecie ONZ - Nowy Jork, dnia 24 sierpnia 1953 r. -- ENERGIA ATOMOWA : 209. Komunikat Agencji TASS w sprawie doświadczeń, dotyczących nowych typów bomby atomowej i zastosowania energii atomowej dla celów pokojowych - Moskwa, dnia 18 września 1953 r. -- SPRAWA ZWOŁANIA KONFERENCJI WIELKICH MOCARSTW : 210. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR w sprawie zagadnienia niemieckiego i zawarcia traktatu państwowego z Austrią - Paryż, dnia 2 września 1953 r. ; 211. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji w sprawie zwołania konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych - Moskwa, dnia 28 września 1953 r. ; 212. Nota Rządu Wielkiej Brytanii do Rządu ZSRR w sprawie zwołania konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw w Lugano - Londyn, dnia 18 października 1953 r. ; 213. Nota Rządu ZSRR do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie zwołania konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw - Moskwa, dnia 3 listopada 1953 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 214. Pismo Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, do Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta - Berlin, dnia 15 września 1953 r. ; 215. Pismo Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta, do Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla - Warszawa, dnia 2 października 1953 r. ; 216. Referat Pierwszego Sekretarza Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED), Waltera Ulbrichta, na XVI Plenum Komitetu Centralnego SED (Wyciąg) - Berlin, dnia 17 września 1953 r. ; 217. Przemówienie Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, na XVI Plenum Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności - Berlin, dnia 19 września 1953 r. ; 218. Odezwa Rady Narodowej Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych z okazji czwartej rocznicy utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 2 października 1953 r. ; 219. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, Ambasadora W. S. Siemionowa, do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki, Conanta - Berlin, dnia 3 października 1953 r. ; 220. Przemówienie Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelma Piecka - Berlin, dnia 7 października 1953 r. -- ZAGADNIENIE WOLNEGO OBSZARU TRIESTU : 221. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie Wolnego Obszaru Triestu - Moskwa, dnia 12 października 1953 r. ; 222. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, A. Wyszyńskiego, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wolnego Obszaru Triestu - Nowy Jork, dnia 15 października 1953 r. -- SPRAWA ROZLOKOWANIA AMERYKAŃSKICH WOJSK I BAZ WOJENNYCH W GRECJI : 223. Nota Rządu ZSRR do Rządu Grecji w sprawie układu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, przewidującego rozlokowanie amerykańskich wojsk i baz wojennych w Grecji - Moskwa, dnia 26 października 1953 r. ; 224. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Bułgarskiej Republiki Ludowej, M. Nejczewa, do Sekretarza Generalnego ONZ, Dag Hammarskjoelda (Wyciąg) - Sofia, dnia 29 października 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1953

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:348

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2014

In our library since:

Sep 3, 2014

Number of object content hits:

79

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/526

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, 1953, nr 10-11 Nov 25, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information