Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.22, nr 1-2 = 257-258 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 1. Rezolucja nr 2200 uchwalona na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokółu Opcyjnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1966 r. -- POKOJOWE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI KOSMICZNEJ : 2. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi - Moskwa, Londyn i Waszyngton, dnia 27 stycznia 1967 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 3. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych NRD w sprawie polityki rządu NRF wobec europejskich państw socjalistycznych - Berlin, dnia 25 stycznia 1967 r. ; 4. Oświadczenie rządu ZSRR przekazane rządom USA, Wielkiej Brytanii, Francji i NRF w sprawie odradzania się faszyzmu w Niemieckiej Republice Federalnej - Moskwa, dnia 28 stycznia 1967 r. ; 5. Ustawa o obywatelstwie Niemieckiej Republiki Demokratycznej uchwalona przez Izbę Ludową NRD - Berlin, dnia 20 lutego 1967 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 6. Komunikat prasowy o zakończeniu narady ministrów spraw zagranicznych państw-członków Układu Warszawskiego - Warszawa, dnia 11 lutego 1967 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 7. Komunikat o XXVIII sesji Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 24 lutego 1967 r. -- WIZYTA PREMIERA DANII W POLSCE : 8. Wspólny komunikat polsko-duński - Warszawa, dnia 7 stycznia 1967 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PRL : 9. Przemówienie I sekretarza KC PZPR W. Gomułki, wygłoszone na wojewódzkiej konferencji partyjnej PZPR (fragment dotyczący spraw międzynarodowych) - Katowice, dnia 8 lutego 1967 r. -- WIZYTA MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO PRL W JAPONII : 10. Wspólny komunikat polsko-japoński - Tokio, dnia 24 lutego 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRF A RUMUNIĄ : 11. Wspólny komunikat rumuńsko-zachodnioniemiecki o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rumunią a NRF - Bonn, dnia 31 stycznia 1967 r. ; 12. Oświadczenie kanclerza NRF, K. G. Kiesingera, złożone w Bundestagu w związku z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych z Rumunią - Bonn, dnia 1 lutego 1967 r. ; 13. Oświadczenie rumuńskiej agencji Agerpres w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rumunią a NRF - Bukareszt, dnia 22 lutego 1967 r. ; 14. Nota rządu ZSRR do rządu NRF w związku z notą werbalną MSZ NRF z dnia 31 stycznia 1967 r. i oświadczeniem kanclerza NRF z 1 lutego 1967 r. w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między NRF a Rumunią - Bonn, dnia 7 lutego 1967 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR N. W. PODGORNEGO WE WŁOSZECH : 15. Komunikat włosko-radziecki - Rzym, dnia 30 stycznia 1967 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MINISTRÓW ZSRR A. N. KOSYGINA W WIELKIEJ BRYTANII : 16. Wspólny komunikat brytyjsko-radziecki - Londyn, dnia 12 lutego 1967 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 17. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR przekazana ambasadzie ChRL w Moskwie w związku z demonstracjami antyradzieckimi w Pekinie - Moskwa, dnia 29 stycznia 1967 r. ; 18. Oświadczenie rządu ZSRR przekazane ambasadzie ChRL w Moskwie w związku z antyradzieckimi wystąpieniami w Pekinie - Moskwa, 4 lutego 1967 r. ; 19. Nota MSZ ZSRR przekazana ambasadzie ChRL w Moskwie w związku z antyradzieckimi wystąpieniami w Pekinie - Moskwa, dnia 9 lutego 1967 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 20. Orędzie o stanie państwa wygłoszone przez prezydenta USA, L. Johnsona, w Kongresie amerykańskim (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Waszyngton, dnia 10 stycznia 1967 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 21. Wywiad zastępcy redaktora naczelnego "New York Times", H. Salisbury'ego, u premiera DRW, Pham Van Donga - Hanoi, dnia 2 stycznia 1967 r. ; 22. Oświadczenie rzecznika MSZ DRW w związku z propozycją ministra spraw zagranicznych W. Brytanii, G. Browna, dotyczącą zwołania konferencji w sprawie Wietnamu - Hanoi, dnia 3 stycznia 1967 r. ; 23. Oświadczenie Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego w związku z propozycją ministra spraw zagranicznych W. Brytanii, C. Browna, dotyczącą zwołania konferencji w sprawie Wietnamu - Wietnam południowy, dnia 4 stycznia 1967 r. ; 24. Dokument Departamentu Stanu zawierający omówienie 14 punktów w sprawie pokoju w Azji południowo-wschodniej - Waszyngton, dnia 27 stycznia 1967 r. ; 25. Telegram papieża Pawła VI do prezydenta USA, L. Johnsona w sprawie przerwania działań wojennych w Wietnamie i rozpoczęcia rokowań - Watykan, dnia 8 lutego 1967 r. ; 26. Telegram papieża Pawła VI do prezydenta DRW, Ho Chi Minha, w sprawie przerwania działań wojennych w Wietnamie i rozpoczęcia rokowań - Watykan, dnia 8 lutego 1967 r. ; 27. Telegram papieża Pawła VI do rządu Republiki Wietnamu w sprawie przerwania działań wojennych w Wietnamie i rozpoczęcia rokowań - Watykan, dnia 8 lutego 1967 r. ; 28. List prezydenta USA, L. B. Johnsona, do prezydenta DRW, Ho Chi Minha, w sprawie uregulowania konfliktu wietnamskiego - Waszyngton, dnia 10 lutego 1967 r. ; 29. Odpowiedź prezydenta USA, L. B. Johnsona, na telegram papieża Pawła VI z dnia 8 lutego 1967 r. w sprawie przerwania działań wojennych i rozpoczęcia rokowań - Waszyngton, dnia 13 lutego 1967 r. ; 30. Odpowiedź prezydenta DRW, Ho Chi Minha, na telegram papieża Pawła VI z dnia 8 lutego 1967 r. w sprawie przerwania działań wojennych i rozpoczęcia rokowań - Hanoi, dnia 13 lutego 1967 r. ; 31. Odpowiedź rządu Republiki Wietnamu na telegram papieża Pawła VI z dnia 8 lutego 1967 r. w sprawie przerwania działań wojennych i rozpoczęcia rokowań - Sajgon, dnia 13 lutego 1967 r. ; 32. Odpowiedź prezydenta DRW, Ho Chi Minha, na list prezydenta USA, L. B. Johnsona, z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie uregulowania konfliktu wietnamskiego - Hanoi, dnia 15 lutego 1967 r. ; 33. Rezolucja Organizacji Solidarności Narodów Azji i Afryki w sprawie Wietnamu - Nikozja, dnia 17 lutego 1967 r. ; 34. Oświadczenie KC Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego dotyczące eskalacji agresji amerykańskiej w Wietnamie - Wietnam południowy, dnia 28 lutego 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:421

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 2, 2015

In our library since:

Sep 9, 2014

Number of object content hits:

35

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/594

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information