Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.23, nr 6 = 262 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

SPRAWY NIEMIECKIE : 78. Odpowiedź kanclerza NRF, Kurta G. Kiesingera, na list przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha, z dnia 10 maja 1967 r., w sprawie nawiązania bezpośrednich rokowań między obu państwami niemieckimi - Bonn, dnia 15 czerwca 1967 r. ; 79. Przemówienie przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta, na temat wymiany listów między premierem NRD W. Stophem, a kanclerzem NRF, K. G. Kiesingerem, w sprawie nawiązania bezpośrednich rokowań między obu państwami niemieckimi (fragment przemówienia wygłoszonego na wiecu przedwyborczym w Lipsku) - Lipsk, dnia 15 czerwca 1967 r. -- NATO : 80. Komunikat ogłoszony po zakończeniu sesji Rady Ministerialnej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego - Luksemburg, dnia 4 czerwca 1967 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 81. Oświadczenie prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Paryż, dnia 2 czerwca 1967 r. ; 82. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 5 czerwca 1967 r. ; 83. Wypowiedzi sekretarza stanu USA, Deana Ruska, na konferencji prasowej w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Waszyngton, dnia 5 czerwca 1967 r. ; 84. List premiera ChRL, Czou En-laia, do prezydenta ZRA, G. A. Nasera, w sprawie napaści zbrojnej Izraela na państwa arabskie - Pekin, dnia 6 czerwca 1967 r. ; 85. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Francji, Maurice Couve de Murville'a wygłoszone w Zgromadzeniu Narodowym w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Paryż, dnia 6 czerwca 1967 r. ; 86. Oświadczenie rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w związku ze zbrojną napaścią Izraela na państwa arabskie - Warszawa, dnia 6 czerwca 1967 r. ; 87. Pierwsza rezolucja Rady Bezpieczeństwa (S/RES/233) wzywająca strony walczące do natychmiastowego zawieszenia broni - Nowy Jork, dnia 7 czerwca 1967 r. ; 88. Druga rezolucja Rady Bezpieczeństwa (S/RES/234) wzywająca strony walczące do zawieszenia broni - Nowy Jork, dnia 7 czerwca 1967 r. ; 89. Nota rządu ZSRR do rządu Izraela wzywająca do wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie zawieszenia broni - Moskwa, dnia 7 czerwca 1967 r. ; 90. Przemówienie prezydenta ZRA, Gamal Abdel Nasera, wygłoszone w związku ze zbrojną napaścią Izraela na państwa arabskie - Kair, dnia 9 czerwca 1967 r. ; 91. Trzecia rezolucja Rady Bezpieczeństwa (S/RES/235) wzywająca do zaprzestania działań wojennych między Syrią a Izraelem - Nowy Jork, dnia 9 czerwca 1967 r. ; 92. Oświadczenie uchwalone na naradzie przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych oraz rządów Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, Polski, ZSRR i Węgier w sprawie zbrojnej napaści Izraela na państwa arabskie - Moskwa, dnia 9 czerwca 1967 r. ; 93. Oświadczenie KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej i rządu rumuńskiego w sprawie zbrojnej napaści Izraela na państwa arabskie - Bukareszt, dnia 10 czerwca 1967 r. ; 94. Nota rządu ZSRR do rządu Izraela w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych między ZSRR a Izraelem - Moskwa, dnia 10 czerwca 1967 r. ; 95. Oświadczenie rządu PRL w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem Izraela - Warszawa, dnia 12 czerwca 1967 r. ; 96. Czwarta rezolucja Rady Bezpieczeństwa (S/RES/236) potępiająca wszelkie pogwałcenie zawieszenia broni między Izraelem a Syrią - Nowy Jork, dnia 12 czerwca 1967 r. ; 97. List ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, do sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu rozpatrzenia zbrojnej napaści Izraela na państwa arabskie - Moskwa, dnia 13 czerwca 1967 r. ; 98. Piąta rezolucja Rady Bezpieczeństwa (S/RES/237) domagająca się humanitarnego traktowania ludności cywilnej i jeńców wojennych na Bliskim Wschodzie - Nowy Jork, dnia 15 czerwca 1967 r. ; 99. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, wygłoszone na VI Kongresie Związków Zawodowych (fragment dotyczący zbrojnej napaści Izraela na państwa arabskie) - Warszawa, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 100. Przemówienie prezydenta USA, Lyndona B. Johnsona, w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Waszyngton, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 101. Oświadczenie prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a, złożone na posiedzeniu Rady Ministrów Francji w sprawie zbrojnej napaści Izraela na państwa arabskie - Paryż, dnia 21 czerwca 1967 r. -- V NADZWYCZAJNA SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 102. Przemówienie przewodniczącego delegacji radzieckiej, premiera A. N. Kosygina - Nowy Jork, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 103. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Izraela Abby Ebana - Nowy Jork, dnia 19 czerwca 1967 r. ; 104. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta - Nowy Jork, dnia 20 czerwca 1967 r. ; 105. Przemówienie stałego przedstawiciela USA w ONZ, Arthura Goldberga - Nowy Jork, dnia 20 czerwca 1967 r. ; 106. Przemówienie szefa państwa syryjskiego, Nuredina Atasiego - Nowy Jork, dnia 20 czerwca 1967 r. ; 107. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZRA, Mahmuda Fawzi - Nowy Jork, dnia 20 czerwca 1967 r. ; 108. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Francji, Maurice Couve de Murville'a - Nowy Jork, dnia 22 czerwca 1967 r. ; 109. Przemówienie przewodniczącego Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza - Nowy Jork, dnia 23 czerwca 1967 r. ; 110. Przemówienie króla Jordanii, Husejna - Nowy Jork, dnia 26 czerwca 1967 r. ; 111. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Tunezji, Habiba Burgiby jr. - Nowy Jork, dnia 27 czerwca 1967 r. ; 112. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Algierii, Abdelaziz Butefliki - Nowy Jork, dnia 30 czerwca 1967 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR W ZJEDNOCZONEJ REPUBLICE ARABSKIEJ : 113. Komunikat o wizycie przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, N. W. Podgornego w ZRA - Moskwa, dnia 25 czerwca 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:424

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 2, 2015

In our library since:

Sep 9, 2014

Number of object content hits:

35

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/597

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.23, nr 6 = 262 (1967) Jan 2, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information