Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.28, nr 12 = 330 (1972)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 263. Rezolucja 2917 (XXVII) dotycząca przygotowania międzynarodowych dokumentów lub ustaleń w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat zasad wykorzystania przez państwa sztucznych satelitów Ziemi dla bezpośredniego przekazu telewizyjnego - Nowy Jork, dnia 9 listopada 1972 r. ; 264. Rezolucja 2925 (XXVII) w sprawie umocnienia roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu i umocnieniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w rozwoju współpracy między wszystkimi narodami i w propagowaniu norm prawa międzynarodowego w stosunkach między państwami - Nowy Jork, dnia 27 listopada 1972 r. ; 265. Rezolucja 2936 (XXVII) dotycząca nieużywania siły w stosunkach międzynarodowych i stałego zakazu używania broni nuklearnej - Nowy Jork, dnia 29 listopada 1972 r. ; 266. Rezolucja 2930 (XXVII) w sprawie światowej konferencji rozbrojeniowej - Nowy Jork, dnia 29 listopada 1972 r. ; 267. Deklaracja 2992 (XXVII) proklamująca Ocean Indyjski strefą pokoju - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1972 r. ; 268. Rezolucja 2993 (XXVII) dotycząca wprowadzenia w życie Deklaracji w sprawie umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1972 r. ; 269. Rezolucja 2995 (XXVII) dotycząca współpracy między państwami w dziedzinie ochrony środowiska - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1972 r. ; 270. Rezolucja 2997 (XXVII) dotycząca instytucjonalnych i finansowych uzgodnień w sprawie współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1972 r. ; 271. Rezolucja 3029 (XXVII) w sprawie zastrzeżenia dla celów pokojowych dna mórz i oceanów oraz jego podłoża poza granicami jurysdykcji państw i korzystania z jego zasobów w interesie ludzkości, a także zwołania konferencji prawa morskiego - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1972 r. ; 272. Rezolucja 3016 (XXVII) w sprawie stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1972 r. ; 273. Rezolucja 3040 (XXVII) w sprawie wielostronnych rokowań handlowych - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1972 r. ; 274. Rezolucja 3041 (XXVII) dotycząca Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1972 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 275. Oświadczenie rządu ZSRR, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji w sprawie przyjęcia NRD i NRF do ONZ - Moskwa, Londyn, Waszyngton, Paryż, dnia 9 listopada 1972 r. ; 276. Telegram ministra spraw zagranicznych NRD, Otto Winzera, w sprawie ustanowienia misji stałego obserwatora NRD w ONZ - Berlin, dnia 23 listopada 1972 r. ; 277. Odpowiedź sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, na telegram ministra spraw zagranicznych NRD, Otto Winzera, w sprawie ustanowienia misji stałego obserwatora NRD w ONZ - Nowy Jork, dnia 24 listopada 1972 r. ; 278. Układ o podstawach stosunków między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Republiką Federalną Niemiec wraz z załącznikami - Berlin, dnia 21 grudnia 1972 r. ; 279. Oświadczenie sekretarza stanu przy Radzie Ministrów NRD, Michaela Kohla, przy podpisywaniu układu między NRD a NRF - Berlin, dnia 21 grudnia 1972 r. ; 280. Oświadczenie ministra NRF do specjalnych poruczeń, Egona Bahra, przy podpisywaniu układu między NRD a NRF - Berlin, dnia 21 grudnia 1972 r. -- NATO : 281. Komunikat o sesji ministerialnej Rady NATO - Bruksela, dnia 8 grudnia 1972 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 282. Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, wygłoszone z okazji 50-lecia powstania ZSRR (fragmenty) - Warszawa, dnia 19 grudnia 1972 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MONGOLIĄ : 283. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego, w Mongolii - Ułan Bator, dnia 16 grudnia 1972 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 284. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, wygłoszone na wspólnym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RSFRR z okazji 50-lecia powstania ZSRR (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Moskwa, dnia 21 grudnia 1972 r. ; 285. Apel "Do narodów świata" uchwalony na wspólnym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RSFRR - Moskwa, dnia 22 grudnia 1972 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A CHILE : 286. Komunikat o wizycie prezydenta Chile, Salvadora Allende, w ZSRR - Moskwa, dnia 9 grudnia 1972 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 287. Oświadczenie doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa, Henry Kissingera, w sprawie Wietnamu złożone na konferencji prasowej - Waszyngton, dnia 16 grudnia 1972 r. ; 288. Oświadczenie rzecznika delegacji DRW, Nguyen Thanh Le, na konferencję paryską - Paryż, dnia 18 grudnia 1972 r. ; 289. Oświadczenie MSZ DRW w sprawie intensyfikacji wojny przeciwko DRW - Hanoi, dnia 19 grudnia 1972 r. ; 290. Oświadczenie Polskiej Agencji Prasowej w związku ze zbombardowaniem w Hajfongu polskiego statku przez lotnictwo amerykańskie - Warszawa, dnia 20 grudnia 1972 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1972

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:504

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 14, 2015

In our library since:

Oct 6, 2014

Number of object content hits:

43

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/662

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.28, nr 12 = 330 (1972) Jan 14, 2015

This page uses 'cookies'. More information