Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.35, nr 4-6 = 406-408 (1979)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 45. Odpowiedź rządu PRL na notę sekretarza generalnego ONZ w sprawie całościowego programu rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 1 maja 1979 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 46. Komunikat o 90 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 17 maja 1979 r. ; 47. Komunikat o XXXIII sesji RWPG - Moskwa, dnia 28 czerwca 1979 r. ; 48. Oświadczenie XXXIII sesji RWPG z okazji trzydziestolecia działalności Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 28 czerwca 1979 r. ; 49. Komunikat o 91 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 28 czerwca 1979 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 50. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Budapeszt, dnia 15 maja 1979 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 51. Główne postanowienia Układu o przystąpieniu Grecji do EWG - Ateny, dnia 28 maja 1979 r. -- NATO : 52. Komunikat o sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Haga, dnia 31 maja 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 53. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Socjalistycznej Republiki Rumunii, Stefana Andrei, w Polsce - Warszawa, dnia 1 kwietnia 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 54. Komunikat o spotkaniu I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka i sekretarza generalnego KC NSPJ, przewodniczącego Rady Państwa NRD, Ericha Honeckera - Warszawa, dnia 18 maja 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 55. Wspólne oświadczenie o wizycie federalnego ministra sprawiedliwości RFN, Hansa-Jochena Vogla, w Polsce - Warszawa, dnia 5 kwietnia 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A PORTUGALIĄ : 56. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, w Portugalii - Lizbona, dnia 5 maja 1979 r. -- WIZYTA DELEGACJI KOSULTACYJNEJ RADY ONZ DO SPRAW NAMIBII W POLSCE : 57. Wspólny komunikat o wizycie delegacji konsultacyjnej Rady ONZ do spraw Namibii w Polsce - Warszawa, dnia 12 maja 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JUGOSŁAWIĄ : 58. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, w Jugosławii - Belgrad, dnia 13 maja 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ : 59. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, na spotkaniu w Belwederze - Warszawa, dnia 2 czerwca 1979 r. ; 60. Przemówienie papieża Jana Pawła II na spotkaniu w Belwederze - Warszawa, dnia 2 czerwca 1979 r. ; 61. Przemówienie papieża Jana Pawła II wygłoszone w Oświęcimiu - Oświęcim, dnia 7 czerwca 1979 r. ; 62. Przemówienie pożegnalne wygłoszone przez przewodniczącego Rady Państwa PRL, Henryka Jabłońskiego - Kraków, dnia 10 czerwca 1979 r. ; 63. Przemówienie pożegnalne wygłoszone przez papieża Jana Pawła II - Kraków, dnia 10 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A INDIAMI : 64. Wspólny komunikat o wizycie premiera Indii, Morarji Desaia, w Polsce - Warszawa, dnia 18 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ChRL : 65. Komunikat agencji Sinhua o nieprzedłużaniu Układu o przyjaźni, przymierzu i pomocy wzajemnej między ZSRR a ChRL z 1950 r. - Pekin, dnia 3 kwietnia 1979 r. ; 66. Oświadczenie rządu ZSRR w związku z zapowiedzią rządu ChRL nieprzedłużania Układu o przyjaźni, przymierzu i pomocy wzajemnej między ZSRR a ChRL z 1950 r. - Moskwa, dnia 4 kwietnia 1979 r. ; 67. Aide-memoire Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR w sprawie ustanowienia stosunków dobrego sąsiedztwa między ZSRR a ChRL - Moskwa, dnia 4 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A JUGOSŁAWIĄ : 68. Komunikat radziecko-jugosłowiański o wizycie prezydenta Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Josipa Broz Tito, w ZSRR - Moskwa, dnia 19 maja 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 69. Program dalszego rozwoju współpracy między ZSRR a Francją na rzecz odprężenia i pokoju - Moskwa, dnia 28 kwietnia 1979 r. ; 70. Komunikat o wizycie prezydenta Francji, Valery'ego Giscarda d'Estaing, w ZSRR - Moskwa, dnia 28 kwietnia 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A INDIAMI : 71. Oświadczenie radziecko-indyjskie opublikowane po wizycie premiera Indii, Morarji Desaia, w ZSRR - Moskwa, dnia 12 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A USA : 72. Układ między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie ograniczenia strategicznych broni ofensywnych oraz uzgodnione oświadczenia i wspólne porozumienia załączone do Układu - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 73. Protokół do Układu między USA a ZSRR w sprawie ograniczenia strategicznych broni ofensywnych oraz uzgodnione oświadczenia i wspólne porozumienia załączone do tego Protokołu - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 74. Memorandum o porozumieniu między USA a ZSRR dotyczące ustanowienia podstawy danych w sprawie liczebności strategicznych broni ofensywnych - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 75. Oświadczenia ZSRR oraz USA w sprawie danych na temat liczebności strategicznych broni ofensywnych w dniu podpisania Układu - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 76. Wspólne oświadczenie o zasadach i wytycznych dla następnych rokowań w sprawie ograniczenia broni strategicznych - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 77. Oświadczenie radzieckie w sprawie bombowca TU-22M ("Backfire") - Wiedeń, dnia 16 czerwca 1979 r. ; 78. Wspólny komunikat amerykańsko-radziecki - Wiedeń, dnia 18 czerwca 1979 r. ; 79. Oświadczenie rządu polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie SALT II - Warszawa, dnia 19 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY KUBĄ A MEKSYKIEM : 80. Wspólny komunikat o wizycie I sekretarza KC KPK, przewodniczącego Rady Państwa i Rady Ministrów Republiki Kuby, Fidela Castro, w Meksyku - Cancun, dnia 18 maja 1979 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 81. Deklaracja "O sytuacji narodu" złożona przez kanclerza federalnego RFN, Helmuta Schmidta, w Bundestagu (fragmenty) - Bonn, dnia 17 maja 1979 r. -- WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH : 82. Deklaracja uchwalona na konferencji gospodarczej na szczycie krajów uprzemysłowionych - Tokio, dnia 29 czerwca 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY FRANCJĄ A KRAJAMI AFRYKAŃSKIMI : 83. Komunikat końcowy o konferencji na szczycie Francji i krajów afrykańskich - Kigali, dnia 22 maja 1979 r. -- PÓŁWYSEP INDOCHIŃSKI : 84. Memorandum o porozumieniu między Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców dotyczące osób opuszczających Wietnam - Hanoi, dnia 30 maja 1979 r. ; 85. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wietnamu w sprawie emigrantów wietnamskich - Hanoi, dnia 20 czerwca 1979 r. ; 86. List chargé d'affaires Stałej Misji PRL przy ONZ do sekretarza generalnego ONZ w sprawie prawa do reprezentowania Kampuczy w Organizacji Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, 29 czerwca 1979 r. -- ASEAN : 87. Komunikat o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów ASEAN - Bali, dnia 30 czerwca 1979 r. -- UNIDO : 88. Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego - Wiedeń, dnia 8 kwietnia 1979 r. -- UNCTAD : 89. Rezolucja w sprawie protekcjonizmu i zmian strukturalnych - Manila, dnia 3 czerwca 1979 r. ; 90. Rezolucja w sprawie zintegrowanego programu surowcowego - Manila, dnia 3 czerwca 1979 r. ; 91. Rezolucja w sprawie transferu realnych zasobów do krajów rozwijających się - Manila, dnia 3 czerwca 1979 r. ; 92. Rezolucja w sprawie reformy międzynarodowego systemu walutowego - Manila, dnia 3 czerwca 1979 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1979

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:541

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 29, 2015

In our library since:

Oct 7, 2014

Number of object content hits:

60

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/707

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.35, nr 4-6 = 406-408 (1979) Jan 29, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information