Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.35, nr 10-12 = 412-414 (1979)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 125. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 27 września 1979 r. ; 126. Przemówienie sekretarza stanu USA Cyrusa Vance'a, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 24 września 1979 r. ; 127. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 25 września 1979 r. ; 128. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, lorda Carringtona, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 25 września 1979 r. ; 129. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Francji, Jeana François-Ponceta, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 26 września 1979 r. ; 130. Przemówienie przewodniczącego delegacji ChRL, Han Nian Longa, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 27 września 1979 r. ; 131. Przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera, wygłoszone w debacie generalnej XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 27 września 1979 r. ; 132. Przemówienie papieża Jana Pawła II wygłoszone na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 2 października 1979 r. ; 133. Rezolucja 34/13 Zgromadzenia Ogólnego dotycząca sprawozdania Komitetu Specjalnego w sprawie zwiększenia skuteczności zasady niestosowania siły w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 9 listopada 1979 r. ; 134. List ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wykonywania Deklaracji o przygotowaniu społeczeństw do życia w pokoju - Warszawa dnia 30 listopada 1979 r. ; 135. Rezolucja 34/70 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Nowy Jork, dnia 6 grudnia 1979 r. ; 136. Rezolucja 34/94 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykonywania Deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1979 r. ; 137. Rezolucja 34/103 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie niedopuszczalności polityki hegemonizmu w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1979 r. ; 138. Rezolucja 34/83 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przeglądu wykonania zaleceń i decyzji przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne na jego X sesji specjalnej poświęconej rozbrojeniu - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1979 r. ; 139. Rezolucja 34/84 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zawarcia międzynarodowej konwencji o umocnieniu gwarancji bezpieczeństwa państw nie posiadających broni jądrowej - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1979 r. ; 140. Rezolucja 34/88 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Deklarację o międzynarodowej współpracy na rzecz rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1979 r. ; 141. Rezolucja 34/57 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie badań długofalowych trendów w rozwoju gospodarczym - Nowy Jork, dnia 29 listopada 1979 r. ; 142. Rezolucja 34/179 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie praw człowieka w Chile - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1979 r. -- PROBLEMY ROZBROJENIA : 143. Komunikat o spotkaniu konsultatywnym przedstawicieli parlamentów państw-stron Układu Warszawskiego - Praga, dnia 17 października 1979 r. ; 144. Apel przedstawicieli parlamentów państw-stron Układu Warszawskiego do parlamentów krajów świata - Praga, dnia 17 października 1979 r. ; 145. Apel przedstawicieli parlamentów państw-stron Układu Warszawskiego do parlamentów krajów NATO - Praga, dnia 17 października 1979 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 146. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Berlin, dnia 6 grudnia 1979 r. -- RWPG : 147. Komunikat o 92 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 18 października 1979 r. -- NATO : 148. Komunikat o specjalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw NATO - Bruksela, dnia 12 grudnia 1979 r. ; 149. Komunikat o sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, dnia 14 grudnia 1979 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 150. Komunikat o posiedzeniu Rady Europejskiej - Dublin, dnia 30 listopada 1979 r. ; 151. Deklaracje w sprawie Iranu i Kampuczy - Dublin, dnia 30 listopada 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MEKSYKIEM : 152. Wspólny komunikat o wizycie przewodniczącego Rady Państwa PRL, Henryka Jabłońskiego, w Meksyku - Meksyk, dnia 30 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KOSTARYKĄ : 153. Wspólny komunikat o wizycie przewodniczącego Rady Państwa PRL, Henryka Jabłońskiego, w Kostaryce - San José, dnia 1 listopada 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ : 154. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Hiszpanii - Madryt, dnia 15 listopada 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JORDANIĄ : 155. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Jordanii - Amman, dnia 25 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SYRIĄ : 156. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Syrii - Damaszek, dnia 28 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 157. Przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych RFN, Hansa-Dietricha Genschera, wygłoszone w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w RFN - Bonn, dnia 19 grudnia 1979 r. ; 158. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, wygłoszone w czasie wizyty w RFN - Bonn, dnia 19 grudnia 1979 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 159. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa, wygłoszone na akademii z okazji trzydziestej rocznicy powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej (fragment) - Berlin, dnia 7 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A RFN : 160. Wspólna informacja o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, w RFN - Bonn, dnia 24 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A L-DR JEMENU : 161. Układ o przyjaźni i współpracy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu - Moskwa, dnia 25 października 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A AFGANISTANEM : 162. Oświadczenie rządu Demokratycznej Republiki Afganistanu w sprawie prośby o pomoc ZSRR dla Afganistanu - Kabul, dnia 28 grudnia 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A L-DR JEMENU : 163. Układ o przyjaźni i współpracy między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu - Aden, dnia 17 listopada 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A ETIOPIĄ : 164. Układ o przyjaźni i współpracy między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Socjalistyczną Etiopią - Addis Abeba, dnia 15 listopada 1979 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A IRANEM : 165. Rezolucja 457 (1979) Rady Bezpieczeństwa wzywająca do uwolnienia przez Iran zakładników amerykańskich - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1979 r. ; 166. Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie personelu dyplomatycznego i konsularnego Stanów Zjednoczonych w Teheranie (fragmenty) - Haga, dnia 15 grudnia 1979 r. ; 167. Rezolucja 461 (1979) Rady Bezpieczeństwa wzywająca ponownie do uwolnienia przez Iran zakładników amerykańskich - Nowy Jork, dnia 31 grudnia 1979 r. -- KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO : 168. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów nuklearnych oraz Załączniki I i II - Wiedeń, dnia 26 października 1979 r. ; 169. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości - Genewa, dnia 13 listopada 1979 r. ; 170. Porozumienie dotyczące działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich - Nowy Jork, dnia 5 grudnia 1979 r. ; 171. Międzynarodowa konwencja o zakazie brania zakładników - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1979 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1979

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:543

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 29, 2015

In our library since:

Oct 7, 2014

Number of object content hits:

49

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information