Obiekt

Tytuł: Zbiór Dokumentów, R.37, nr 1-6 = 427-432 (1981)

Współtwórca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

Spis treści:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Oświadczenie prezesa Rady Ministrów PRL Wojciecha Jaruzelskiego wygłoszone na posiedzeniu Sejmu (fragmenty) - Warszawa, dnia 12 lutego 1981 r. ; 2. Informacja rządu PRL w sprawie wykonywania Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o przygotowaniu społeczeństw do życia w pokoju złożona sekretarzowi generalnemu ONZ (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 20 lutego 1981 r. ; 3. Przemówienie przedstawiciela Polski, wiceministra spraw zagranicznych Józefa Wiejacza wygłoszone na XXXVI sesji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - Genewa, dnia 31 marca 1981 r. ; 4. Odpowiedź rządu PRL skierowana do sekretarza generalnego ONZ w sprawie porządku dziennego i innych spraw związanych z druga sesją specjalną Zgromadzenia Ogólnego poświęconą rozbrojeniu - Nowy Jork, dnia 8 maja 1981 r. ; 5. Odpowiedź rządu PRL skierowana do sekretarza generalnego ONZ w sprawie opracowania na temat wszystkich aspektów rozbrojenia regionalnego - Nowy Jork, dnia 8 czerwca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 6. Komunikat o spotkaniu przywódców PRL i przywódców ZSRR na Kremlu - Moskwa, dnia 4 marca 1981 r. ; 7. Komunikat o wizycie delegacji KC KPZR pod przewodnictwem członka Biura Politycznego i sekretarza KC KPZR Michaiła Susłowa w Polsce - Warszawa, dnia 23 kwietnia 1981 r. ; 8. List Komitetu Centralnego KPZR do Komitetu Centralnego PZPR - Moskwa, dnia 5 czerwca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 9. Komunikat prasowy o wizycie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Stanisława Kani w Czechosłowacji - Praga, dnia 15 lutego 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 10. Komunikat prasowy o wizycie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Stanisława Kani w NRD - Berlin, dnia 17 lutego 1981 r. ; 11. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych NRD Oskara Fischera w Polsce - Warszawa, dnia 10 marca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WĘGRAMI : 12. Komunikat o wizycie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Stanisława Kani na Węgrzech - Budapeszt, dnia 19 marca 1981 r. ; 13. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka na Węgrzech - Budapeszt, dnia 15 kwietnia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 14. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Rumunii - Bukareszt, dnia 4 czerwca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JUGOSŁAWIĄ : 15 Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Jugosławii - Belgrad, dnia 30 czerwca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A DANIĄ : 16. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Danii - Kopenhaga, dnia 20 lutego 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NORWEGIĄ : 17. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Norwegii - Oslo, dnia 17 marca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 18. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka wygłoszone z okazji wizyty federalnego ministra spraw zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera w Polsce - Jabłonna, dnia 19 marca 1981 r. ; 19. Przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera wygłoszone z okazji wizyty w Polsce - Jabłonna, dnia 19 marca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A GRECJĄ : 20. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Grecji Konstantinosa Mitsotakisa w Polsce - Warszawa, dnia 12 czerwca 1981 r. -- SPRAWY ROZBROJENIA I UMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO : 21. Apel Rady Najwyższej ZSRR do parlamentów i narodów świata - Moskwa, dnia 23 czerwca 1981 r. ; 22. Uchwała Sejmu PRL wyrażająca poparcie dla apelu Rady Najwyższej ZSRR do parlamentów i narodów świata - Warszawa, dnia 3 lipca 1981 r. -- XXVI ZJAZD KPZR : 23. Referat sprawozdawczy KC KPZR wygłoszony na XXVI Zjeździe przez sekretarza generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Moskwa, dnia 23 lutego 1981 r. ; 24. Przemówienie I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani wygłoszone na XXVI Zjeździe KPZR - Moskwa, dnia 25 lutego 1981 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 25. Komunikat o 98 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 15 stycznia 1981 r. ; 26. Komunikat o 99 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 14 maja 1981 r. -- NATO : 27. Komunikat końcowy o sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Rzym, dnia 5 maja 1981 r. ; 28. Oświadczenie TASS w związku z sesją ministerialną Rady Północnoatlantyckiej - Moskwa, dnia 9 maja 1981 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 29. Komunikat o posiedzeniu Rady Europejskiej (fragment) - Maastricht, dnia 24 marca 1981 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI : 30. Przemówienie inauguracyjne prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Ronalda Reagana (fragment) - Waszyngton, dnia 20 stycznia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A LUDOWĄ REPUBLIKĄ KONGA : 31. Układ o przyjaźni i współpracy między ZSRR a Ludową Republiką Konga - Moskwa, dnia 13 maja 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A AFGANISTANEM : 32. Układ o przyjaźni i współpracy miedzy Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Afganistańską Republiką Demokratyczną - Praga, dnia 24 czerwca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI A RFN : 33. Wspólne oświadczenie o wizycie kanclerza federalnego RFN Helmuta Schmidta w USA - Waszyngton, dnia 22 maja 1981 r. -- ORGANIZACJA KONFERENCJI ISLAMSKIEJ : 34. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Afganistanu w związku z III Konferencją Islamską na szczycie w Mekce - Kabul, dnia 18 stycznia 1981 r. ; 35. Deklaracja uchwalona na III Konferencji Islamskiej na szczycie - Mekka, dnia 28 stycznia 1981 r. -- ORGANIZACJA JEDNOŚCI AFRYKAŃSKIEJ : 36. Rezolucja konferencji szefów państw i rządów OJA w sprawie Sahary Zachodniej - Nairobi, dnia 27 czerwca 1981 r. -- RADA WSPÓŁPRACY PAŃSTW ARABSKICH ZATOKI : 37. Karta Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki - Abu Zabi, dnia 25 maja 1981 r. -- PÓŁWYSEP INDOCHIŃSKI : 38. Komunikat o Konferencji ministrów spraw zagranicznych Wietnamu, Laosu i Kampuczy - Miasto Ho Chi Minha, dnia 28 stycznia 1981 r. -- KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO : 39. Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienie lub mające niekontrolowane skutki wraz z Protokołami l, II i III oraz Rezolucją w sprawie systemów broni małego kalibru - Nowy Jork, dnia 10 kwietnia 1981 r.

Miejsce wydania:

Warszawa

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:

[s.n.]

Data wydania:

1981.

Format:

image/x.djvu ; application/octet-stream

Identyfikator:

oai:digit.pism.pl:548

Sygnatura:

PII134; PII136; PII402

Język:

pol mul

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2015-01-30

Data dodania obiektu:

2014-10-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

35

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://digit.pism.pl/publication/714

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji