Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.37, nr 7-12 = 433-438 (1981)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

IX NADZWYCZAJNY ZJAZD PZPR : 40. Referat Komitetu Centralnego PZPR wygłoszony przez I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR (fragment) - Warszawa, dnia 14 lipca 1981 r. ; 41. Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL, ministra obrony narodowej, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR (fragmenty) - Warszawa, dnia 19 lipca 1981 r. ; 42. Uchwała programowa IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (cz. VIII: Działalność międzynarodowa partii i państwa) - Warszawa, dnia 20 lipca 1981 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 43. Uchwała Sejmu PRL (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 25 września 1981 r. ; 44. Przemówienie przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego - Warszawa, dnia 13 grudnia 1981 r. ; 45. Posłanie przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego do społeczeństwa polskiego - Warszawa, dnia 24 grudnia 1981 r. ; 46. Wywiad ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka dla "Trybuny Ludu" - Warszawa, dnia 31 grudnia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 47. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki w Polsce - Warszawa, dnia 5 lipca 1981 r. ; 48. Komunikat o spotkaniu I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani oraz prezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej PRL, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego z sekretarzem generalnym KC KPZR, przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonidem Breżniewem - Krym, dnia 14 sierpnia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIGERIĄ : 49. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Nigerii Ishayi Audu w Polsce - Warszawa, dnia 4 lipca 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A FRANCJĄ : 50. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Francji Claude' a Cheyssona w Polsce - Warszawa, dnia 9 października 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KUBĄ : 51. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka na Kubie - Hawana, dnia 16 września 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BRAZYLIĄ : 52. Wspólny komunikat prasowy o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Brazylii - Brasilia, dnia 1 października 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ : 53. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Austrii - Wiedeń, dnia 11 listopada 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ : 54. Komunikat prasowy o wizycie ministra spraw zagranicznych Australii Anthony'ego Austina Streeta w Polsce - Warszawa, dnia 27 listopada 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 55. Oświadczenie Departamentu Stanu USA dotyczące sytuacji w Polsce - Waszyngton, dnia 16 grudnia 1981 r. ; 56. Przemówienie do narodu prezydenta USA Ronalda Reagana na temat Polski (fragment) - Waszyngton, dnia 23 grudnia 1981 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 57. Wstęp do sprawozdania sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima, dotyczącego pracy Organizacji (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 12 września 1981 r. ; 58. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka wygłoszone w debacie generalnej XXXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego - Nowy Jork, dnia 24 września 1981 r. ; 59. Rezolucja 36/103 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Deklarację w sprawie niedopuszczalności interwencji i ingerencji w sprawy wewnętrzne państw - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 60. Rezolucja 36/104 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykonywania Deklaracji o przygotowaniu społeczeństw do życia w pokoju - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 61. Rezolucja 36/121 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Namibii (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 10 grudnia 1981 r. ; 62. Rezolucja 36/172 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie polityki apartheidu prowadzonej przez rząd Afryki Południowej (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1981 r. ; 63, Rezolucja 36/92 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przeglądu wykonywania zaleceń i decyzji przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne na jego X sesji specjalnej (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 64. Rezolucja 36/84 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zaprzestania wszelkich prób z bronią jądrową - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 65. Rezolucja 36/99 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zawarcia układu o zakazie umieszczania broni jakiegokolwiek rodzaju w przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 66. Rezolucja 36/100 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Deklarację w sprawie zapobieżenia katastrofie nuklearnej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1981 r. ; 67. Rezolucja 36/143 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie podpisania i ratyfikacji Porozumienia dotyczącego ustanowienia Wspólnego Funduszu Surowcowego - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1981 r. ; 68. Rezolucja 36/55 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Deklarację w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub wiary - Nowy Jork, dnia 25 listopada 1981 r. ; 69. Rezolucja 36/56 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie praw człowieka w powiązaniu z rozwojem naukowym i technicznym - Nowy Jork, dnia 23 listopada 1981 r. ; 70. Rezolucja 36/57 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie konwencji o prawach dziecka - Nowy Jork, dnia 25 listopada 1981 r. -- RWPG : 71. Komunikat o XXXV sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Sofia, dnia 4 lipca 1981 r. ; 72. Komunikat o 100 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Sofia, dnia 4 lipca 1981 r. ; 73. Komunikat o 101 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 15 października 1981 r. -- ORGANIZACJA UKŁADU WARSZAWSKIEGO : 74. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Bukareszt, dnia 2 grudnia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 75. Oświadczenie TASS w związku z oświadczeniem Departamentu Stanu USA z dnia 18 grudnia 1981 r. dotyczącym sytuacji w Polsce - Moskwa, dnia 20 grudnia 1981 r. ; 76. Oświadczenie TASS w związku z oświadczeniem prezydenta USA Ronalda Reagana z dnia 29 grudnia 1981 r. w sprawie Polski - Moskwa, dnia 31 grudnia 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A RFN : 77. Wspólny komunikat o wizycie sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonida Breżniewa w Republice Federalnej Niemiec - Bonn, dnia 25 listopada 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A ETIOPIĄ : 78. Układ o przyjaźni i współpracy między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Socjalistyczną Etiopią - Addis Abeba, dnia 13 września 1981 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ REPUBLIKĄ JEMENU : 79. Układ o przyjaźni i współpracy między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu - Aden, dnia 14 września 1981 r. -- BLISKI WSCHÓD : 80. List sekretarza stanu USA Alexandra M. Haiga do ministrów spraw zagranicznych Egiptu i Izraela oraz Protokół w sprawie utworzenia wielonarodowych sił pokojowych i obserwatorów na Półwyspie Synaj - Waszyngton, dnia 3 sierpnia 1981 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1981.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:549

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2015

In our library since:

Oct 7, 2014

Number of object content hits:

69

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/715

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information