Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.48, nr 1 = 527 (1992)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Exposé sejmowe premiera RP Jana Krzysztofa Bieleckiego (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej) - Warszawa, 5 stycznia 1991 r. ; 2. Wspólne oświadczenie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące sytuacji na Litwie - Warszawa, 11 stycznia 1991 r. ; 3. Oświadczenie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w związku z rozwojem sytuacji na Litwie - Warszawa, 14 stycznia 1991 r. ; 4. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w związku z rozpoczęciem działań zbrojnych na froncie iracko-kuwejckim - Warszawa, 17 stycznia 1991 r. ; 5. Oświadczenie rzecznika prasowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem Iraku na Izrael - Warszawa, 18 stycznia 1991 r. ; 6. Oświadczenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące sytuacji na Łotwie - Warszawa, 21 stycznia 1991 r. ; 7. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w związku z irackimi atakami rakietowymi na Izrael - Warszawa, 23 stycznia 1991 r. ; 8. Problemy polityki zagranicznej u progu roku 1991 - Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie - Warszawa, 14 lutego 1991 r. ; 9. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991 - Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych RP, Krzysztofa Skubiszewskiego - Warszawa, 27 czerwca 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A USA : 10. Deklaracja o stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Waszyngton, 20 marca 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A FRANCJĄ : 11. Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską - Paryż, 9 kwietnia 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IZRAELEM : 12. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w Knesecie - Jerozolima, 21 maja 1991 r. ; 13. Umowa o handlu i współpracy gospodarczej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Państwa Izrael - Jerozolima, 22 maja 1991 r. ; 14. Umowa miedzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej - Jerozolima, 22 maja 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ŁOTEWSKĄ SOCJALISTYCZNĄ REPUBLIKĄ RADZIECKĄ : 15. Deklaracja o polsko-łotewskiej przyjaźni i współpracy - Warszawa, 13 czerwca 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A PAŃSTWAMI GRUPY SCHENGEN : 16. Porozumienie o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia - Bruksela, 29 marca 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI FINANSOWYMI : 17. Oświadczenie w sprawie redukcji polskiego zadłużenia w Klubie Paryskim - Paryż, 14 marca 1991 r. ; 18. List intencyjny wystosowany w imieniu rządu polskiego przez wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza i prezesa Narodowego Banku Polskiego Grzegorza Wójtowicza do Michela Camdessusa, dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) - Warszawa, 25 marca 1991 r. ; 19. Memorandum rządu polskiego w sprawie reformy gospodarczej i średnioterminowych kierunków polityki gospodarczej w latach 1991-1993 skierowane do MFW - Warszawa, 25 marca 1991 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 20. Raport odbywającego się w ramach KBWE spotkania ekspertów na temat pokojowego rozstrzygania sporów - La Valletta, 8 lutego 1991 r. ; 21. Dokument Krakowskiego Sympozjum na temat Dziedzictwa Kulturalnego Państw uczestniczących KBWE - Kraków, 6 czerwca 1991 r. ; 22. Dokument Berlińskiego Spotkania Rady Ministrów KBWE - Berlin, 19-20 czerwca 1991 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 23. List prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa do prezydenta RP Lecha Wałęsy w sprawie likwidacji struktur wojskowych Układu Warszawskiego - przekazany w Warszawie 12 lutego 1991 r. ; 24. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego - Budapeszt, 25 lutego 1991 r. ; 25. Protokół o uchyleniu porozumień wojskowych zawartych w ramach Układu Warszawskiego oraz o rozwiązaniu jego organów i struktur wojskowych - Budapeszt, 25 lutego 1991 r. -- NATO : 26. Partnerstwo z krajami Europy Środkowej i Wschodniej - Oświadczenie przyjęte na sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Kopenhaga, 6-7 czerwca 1991 r. -- RWPG : 27. Dokument o rozwiązaniu RWPG - 28 czerwca 1991 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 28. Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej - Wyszehrad, 15 lutego 1991 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1992

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:574

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Feb 4, 2015

In our library since:

Oct 10, 2014

Number of object content hits:

152

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/745

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.48, nr 1 = 527 (1992) Feb 4, 2015

This page uses 'cookies'. More information