Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.52, nr 1 = 543 (1996)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym - Warszawa, 15 stycznia 1996 r. ; 2. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza w Sejmie (fragment) - Warszawa, 14 lutego 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 3. Wystąpienie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Zycha w parlamencie Republiki Litewskiej - Wilno, 13 stycznia 1996 r. ; 4. Wspólna Deklaracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Litewskiej w sprawie intensyfikacji współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską - Wilno, 5 marca 1996 r. ; 5. Protokół o współpracy między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej - Wilno, 5 marca 1996 r. ; 6. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w parlamencie Republiki Litewskiej - Wilno, 5 marca 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MOŁDOWĄ : 7. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy - Warszawa, 15 listopada 1994 r. (wszedł w życie 2 marca 1996 r.) -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 8. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości - Warszawa, 31 stycznia 1996 r. ; 9. Porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o udzielaniu pomocy wyposażeniowej w latach 1995-1998 - Warszawa, 1 marca 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ : 10. Wystąpienie Jej Wysokości Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbiety II na uroczystej sesji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 26 marca 1996 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 11. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przed Przewodniczącym i członkami Komisji Europejskiej - Bruksela, 18 stycznia 1996 r. ; 12. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza podczas międzyresortowego spotkania Zespołu do spraw Układu Europejskiego - Warszawa, 15 lutego 1996 r. ; 13. Oświadczenie w sprawie zwalczania terroryzmu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej - Palermo, 9-10 marca 1996 r. ; 14. Posiedzenie Rady Europejskiej w Turynie. Wnioski Prezydencji - Turyn, 29 marca 1996 r. -- NATO : 15. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przed Radą Północnoatlantycką - Bruksela, 17 stycznia 1996 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA : 16. Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie dopuszczalności skargi nr 23380/94 C.J., J.J. i E.J. przeciwko Polsce - Strasburg, 16 stycznia 1996 r. -- INNE : 17. Oświadczenie przyjęte na pierwszym szczycie euroazjatyckim (ASEM) - Bangkok, 2 marca 1996 r. ; 18. Układ między Republiką Białoruś, Republiką Kazachstanu, Republiką Kyrgyską i Federacją Rosyjską o pogłębieniu integracji w dziedzinie gospodarczej i humanitarnej - Moskwa, 29 marca 1996 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1996

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: