Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.52, nr 4 = 546 (1996)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA : 1. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na sesji Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej - Paryż, 4 grudnia 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 2. Porozumienie miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie uregulowania wzajemnego zadłużenia - Moskwa, 13 listopada 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SŁOWACJĄ : 3. Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - Bratysława, 17 września 1996 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 4. Wspólne oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza i premiera Ukrainy Pawło Łazarenki - Kijów, 10 października 1996 r. -- EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 5. Dokument końcowy spotkania szefów rządów Państw Członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Graz, 9 listopada 1996 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 6. Wnioski z Prezydencji po spotkaniu Rady Europejskiej (fragmenty) - Dublin, 13-14 grudnia 1996 r. -- NATO : 7. Komunikat końcowy spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, 10 grudnia 1996 r. -- ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 8. Deklaracja Szczytu Lizbońskiego - Lizbona, 3 grudnia 1996 r. ; 9. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na szczycie OBWE - Lizbona, 3 grudnia 1996 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1996

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: