Object

Title: Zbiór Dokumentów, Vol.55, nr 1-2 = 554 (1999)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO NATO : 1. List sekretarza generalnego NATO Javiera Solany zapraszający Polskę do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego - Bruksela, 29 stycznia 1999 r. ; 2. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zaproszeniem Polski do przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego - Warszawa, 29 stycznia 1999 r. ; 3. Akt Ratyfikacji w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. - Warszawa, 26 lutego 1999 r. ; 4. Ustawa o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. - Warszawa, 17 lutego 1999 r. ; 5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ratyfikacji przez Polskę Traktatu Północnoatlantyckiego - Warszawa, 17 lutego 1999 r. ; 6. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka wygłoszone w Sejmie - Warszawa, 17 lutego 1999 r. ; 7. Wystąpienie telewizyjne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji ratyfikacji Aktu przystąpienia Polski do NATO - Warszawa, 26 lutego 1999 r. ; 8. Przemówienie prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla wygłoszone z okazji podpisania Aktu o przystąpieniu Republiki Czeskiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego - Praga, 26 lutego 1999 r. ; 9. Przemówienie prezydenta Republiki Węgierskiej Arpada Göncza wygłoszone w związku z przyjęciem Polski, Czech i Węgier do NATO - Budapeszt, 26 lutego 1999 r. ; 10. "Polska staje się członkiem NATO" - wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka w przeddzień przystąpienia Polski do NATO - Warszawa, 11 marca 1999 r. ; 11. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie złożenia przez Polskę instrumentów ratyfikacyjnych członkostwa Polski w NATO - Warszawa, 12 marca 1999 r. ; 12. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka podczas ceremonii składania Protokołu Akcesyjnego Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego - Independence, Missouri, 12 marca 1999 r. ; 13. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, 16 marca 1999 r. ; 14. Deklaracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie akcji militarnej Federalnej Republiki Jugosławii przeciwko ludności Kosowa - Warszawa, 30 marca 1999 r. ; 15. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości 50. rocznicy utworzenia NATO - Waszyngton, 23 kwietnia 1999 r. ; 16. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka podczas posiedzenia plenarnego Zgromadzenia Północnoatlantyckiego - Warszawa, 31 maja 1999 r. ; 17. Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii - Warszawa, 14 kwietnia 1999 r. (weszło w życie 23 czerwca 1999 r.) ; 18. Konwencja między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Królestwa Danii i rządem RFN dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - Szczecin, 5 września 1998 r., ratyfikowana 15 czerwca 1999 r. -- POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA : 19. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym - Warszawa, 8 stycznia 1999 r. ; 20. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka - Warszawa, 8 kwietnia 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 21. Wspólne oświadczenie premierów Polski i Bułgarii Jerzego Buzka i Ivana Kostowa - Warszawa, 4 marca 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CHINAMI : 22. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej - Warszawa, 22 stycznia 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 23. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej o nieodpłatnym przekazaniu na własność działki gruntu - Warszawa, 19 marca 1999 r. ; 24. "Polska i Litwa - więcej niż partnerstwo" - wykład prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na Uniwersytecie Wileńskim wygłoszony podczas oficjalnej wizyty na Litwie - Wilno, 13-15 kwietnia 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 25. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej - Kijów, 3 marca 1999 r. (nie weszła w życie) ; 26. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczenia usług o charakterze wojskowo-technicznym - Kijów, 10 października 1996 r. (weszło w życie 28 stycznia 1999 r.) -- NATO : 27. Koncepcja Strategiczna Sojuszu zatwierdzona przez szefów państw i rządów biorących udział w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej - Waszyngton, 23-24 kwietnia 1999 r. ; 28. Plan działania na rzecz członkostwa (Program MAP) - Waszyngton, 23-24 kwietnia 1999 r. ; 29. Deklaracja Waszyngtońska szefów państw i rządów po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej - Waszyngton, 23-24 kwietnia 1999 r. ; 30. Inicjatywa Zdolności Obronnych - Waszyngton, 23-24 kwietnia 1999 r. ; 31. Komunikat końcowy ze spotkania Rady Północnoatlantyckiej na szczycie szefów państw i rządów - Waszyngton, 24 kwietnia 1999 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 32. Komunikat z 8. sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Połąga (Litwa), 14-15 czerwca 1999 r. ; 33. Wspólna deklaracja prezydentów Austrii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii, Węgier i Ukrainy przyjęta podczas VI szczytu prezydentów Europy Środkowej - Lwów, 14-15 maja 1999 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1999

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:601

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2015

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

83

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/779

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, Vol.55, nr 1-2 = 554 (1999) Feb 9, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information