Object

Title: Zbiór Dokumentów, 1954, nr 9

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

DOKUMENTY POKOJU : 283. Oświadczenie Wiceprzewodniczącego Światowej Rady Pokoju, Pietro Nenni - Rzym, dnia 1 września 1954 r. ; 284. Oświadczenie Przewodniczącego Światowej Rady Pokoju, Profesora Fryderyka Joliot-Curie - Paryż, dnia 7 września 1954 r. ; 285. Oświadczenie Biura Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 15 września 1954 r. -- PIĘCIOLECIE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ : 286. Przemówienie Przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta, I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Pekin-lotnisko, dnia 28 września 1954 r. ; 287. Przemówienie Przewodniczącego delegacji rządowej ZSRR, I Sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, N. S. Chruszczowa - Pekin-lotnisko, dnia 29 września 1954 r. ; 288. Przemówienie Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czu En-laia, na uroczystej akademii w Pekinie - Pekin, dnia 30 września 1954 r. ; 289. Przemówienie Przewodniczącego delegacji rządowej ZSRR, I Sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego N. S. Chruszczowa na uroczystej akademii w Pekinie - Pekin, dnia 30 września 1954 r. ; 290. Przemówienie Przewodniczącego delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bolesława Bieruta, I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na uroczystej akademii w Pekinie - Pekin, dnia 30 września 1954 r. ; 291. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza na uroczystej akademii w Warszawie - Warszawa, dnia 30 września 1954 r. ; 292. Z przemówienia Wiceprezesa Rady Ministrów Tadeusza Gede na uroczystej akademii w Warszawie - Warszawa, dnia 30 września 1954 r. ; 293. Przemówienie Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Tsen Young-chuana na uroczystej akademii w Warszawie - Warszawa, dnia 30 września 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 294. Odpowiedzi I Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa na pytania redaktora naczelnego dziennika japońskiego "Czubu Nippon-Szimbun" - Moskwa, dnia 11 września 1954 r. -- SPRAWA PAKTU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI (SEATO) : 295. Tekst paktu Azji południowo-wschodniej (SEATO) - Manila, dnia 8 września 1954 r. ; 296. Artykuł dziennika "Prawda" - Moskwa, dnia 11 września 1954 r. ; 297. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 15 września 1954 r. ; 298. Z przemówienia Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga - Wietnam Północny, dnia 1 września 1954 r. ; 299. Z przemówienia Premiera Indii, Nehru, wygłoszonego w Izbie Ludowej - Delhi, dnia 29 września 1954 r. ; 300. Z przemówienia Krishny Menona, stałego przedstawiciela Indii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, wygłoszonego w Radzie Państw Parlamentu Indii - New Delhi, dnia 27 sierpnia 1954 r. ; 301. Z przemówienia Prezesa Rady Ministrów Indonezji, Sastroamidjojo, wygłoszonego w Parlamencie Indii - New Delhi, dnia 23 września 1954 r. ; 302. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Nepalu, D. R. Regmi - Katmandu, dnia 10 września 1954 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ : 303. Z przemówienia Premiera Państwowej Rady Administracyjnej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na pierwszej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - Pekin, dnia 23 września 1954 r. -- POBYT WICEPREMIERA I MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH WIETNAMSKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ FAM WAN DONGA W PEKINIE : 304. Przemówienie Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga - Pekin-lotnisko, dnia 2 sierpnia 1954 r. ; 305. Przemówienie Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga, na bankiecie wydanym na jego cześć - Pekin, dnia 2 sierpnia 1954 r. ; 306. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na bankiecie wydanym na cześć Wicepremiera Fam Wan Donga - Pekin, dnia 2 sierpnia 1954 r. ; 307. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na przyjęciu w Ambasadzie Wietnamskiej Republiki Demokratycznej w Pekinie - Pekin, dnia 3 sierpnia 1954 r. ; 308. Przemówienie Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga, na przyjęciu w Ambasadzie Wietnamskiej Republiki Demokratycznej w Pekinie - Pekin, dnia 3 sierpnia 1954 r. -- POLITYKA WIETNAMSKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ : 309. Apel Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, z okazji Święta Niepodległości (komunikat Wietnamskiej Agencji Prasowej) - Wietnam, dnia 1 września 1954 r. ; 310. Oświadczenie Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, złożone wobec korespondenta Agencji Nowych Chin (komunikat Agencji Nowych Chin) - Wietnam, dnia 22 września 1954 r. ; 311. Wywiad Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Fam Wan Donga, udzielony korespondentowi włoskiego dziennika "Unita" - Pekin, dnia 3 września 1954 r. -- SPRAWA KOREAŃSKA : 312. Oświadczenie Polskiej Agencji Prasowej - Warszawa, dnia 26 września 1954 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 313. Rezolucja Światowej Rady Kościołów w sprawie zakazu broni masowej zagłady - Evanston (Illinois) Stany Zjednoczone, dnia 30 sierpnia 1954 r. ; 314. Komunikat Agencji Tass - Moskwa, dnia 17 września 1954 r. ; 315. Dokumenty wymienione między Rządem ZSRR i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w toku rokowań w sprawie problemu atomowego ; 316. Artykuł wstępny dziennika "Prawda" w związku z opublikowaniem dokumentów dotyczących radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie problemu atomowego - Moskwa, dnia 26 września 1954 r. -- SPRAWA "EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY OBRONNEJ" : 317. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 10 września 1954 r. ; 318. Uchwala Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 3 września 1954 r. ; 319. Z komunikatu Urzędu Prasowego przy Prezesie Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 4 września 1954 r. ; 320. Oświadczenie Stałej Komisji Ruchu Pokoju we Francji - Paryż, dnia 3 września 1954 r. ; 321. Orędzie Światowej Rady Pokoju do Ruchu Pokoju we Francji - Praga, dnia 13 września 1954 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 322. Z przemówienia Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla na otwarciu Międzynarodowych Targów Lipskich - Lipsk, dnia 4 września 1954 r. ; 323. Pismo Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Przewodniczącego Bundestagu, Ehlersa - Berlin, dnia 18 września 1954 r. ; 324. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 24 września 1954 r. ; 325. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, G. M. Puszkina do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki w Niemczech, Conanta - Berlin, dnia 23 września 1954 r. ; 326. Komunikat Agencji ADN w związku z pismem Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, Puszkina, do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki w Niemczech, Conanta - Berlin, dnia 28 września 1954 r. ; 327. Nota Rządu Czechosłowacji do Rządu Francji - Praga, dnia 27 września 1954 r. -- SPRAWA PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW DO ONZ : 328. Pismo Rządu Węgierskiej Republiki Ludowej do Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Budapeszt, dnia 18 września 1954 r. ; 329. Pismo Rządu Bułgarskiej Republiki Ludowej do Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Budapeszt, dnia 18 września 1954 r. ; 330. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Rumuńskiej Republiki Ludowej do Przewodniczącego Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Bukareszt, dnia 26 września 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-RUMUŃSKIE : 331. Komunikat radziecko-rumuński o przekazaniu Rumuńskiej Republice Ludowej udziałów radzieckich w mieszanych towarzystwach radziecko-rumuńskich - Moskwa, dnia 18 września 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BRYTYJSKIE : 332. Oświadczenie Agencji TASS - Moskwa, dnia 5 września 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 333. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 5 września 1954 r. ; 334. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 8 września 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 335. Oświadczenie Ambasadora ZSRR w Iranie A. J. Ławrentiewa - Teheran, dnia 22 września 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:356

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Dec 2, 2014

In our library since:

Sep 3, 2014

Number of object content hits:

43

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/534

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, 1954, nr 9 Dec 2, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information