Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, 1950/1951

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o wymianie towarów i uregulowaniu płatności, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. -- 2. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie odszkodowania za interesy szwajcarskie w Polsce, podpisany w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. -- 3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisana w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. -- 4. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisany w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. -- 5. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. -- 6. Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. -- 7. Układ między Rządem Polskim a Rządem Szwedzkim w sprawie odszkodowania za interesy szwedzkie w Polsce, zawarty w Sztokholmie dnia16 listopada 1949 r. -- 8. Układ o prolongacie kredytów rządowych, podpisany w Sztokholmie dnia16 listopada 1949 r. -- 9. Protokół w sprawie współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisany w Warszawie dnia 6 czerwca 1950 r. -- 10. Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisany w Warszawie dnia 6 czerwca 1950 r. -- 11. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej dotycząca współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r. -- 12. Protokół o współpracy między Radiofonią Rzeczypospolitej Polskiej i Radiofonią Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisany w Bukareszcie dnia 27 czerwca 1950 r. -- 13. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. -- 14. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnych dostawach towarów na okres 1951--1954 r., podpisana w Budapeszcie dnia 10 listopada 1950 r. -- 15. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Warszawie dnia 17 listopada 1950 r. -- 16. Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisana w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. -- 17. Protokół między Rządami Republiki Argentyńskiej i Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym zwolnieniu od podatków od zysków z wpływów pochodzących z wykonywania żeglugi morskiej, podpisany w Buenos Aires dnia 28 grudnia 1950 r. -- 18. Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii, podpisany w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r. -- 19. Umowa o wymianie towarowej i płatnościach między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Pekinie dnia 29 stycznia1951 r. -- 20. Umowa w sprawie ruchu pocztowego zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Chińskiej Republiki Ludowej, podpisana w Pekinie dnia 29 stycz-nia 1951 r. -- ; 21. Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Chińskiej Republiki Ludowej, podpisana w Pekinie dnia 29 stycznia 1951 r. -- 22. Umowa między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i 'I'elekomunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie ruchu pocztowego, podpisana w Warszawie dnia 3 lutego 1951 r. -- 23. Umowa między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie ruchu telekomunikacyjnego, podpisana w Warszawie dnia 3 lutego 1951 r. -- 24. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. -- 25. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach w okresie lat 1951-1955, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1951 r. -- 26. Umowa Handlowa i Układ Płatniczy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezyjską, sporządzone w Warszawie dnia 15 czerwca 1951 r. -- 27. Umowa o współpracy między Centralnym Urzędem Radiofonii Rzeczypospolitej Polskiej i Komitetem Radiofonii Ludowej Republiki Albanii, podpisana w Tiranie dnia 18 czerwca 1951 r. -- 28. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, o wymianie towarów i płatnościach w okresie lat 1952-1953, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 1951 r. -- 29. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach w okresie lat 1952 do 1955, podpisana w Warszawie dnia 10 listopada 1951 r. -- Część II. Umowy wielostronne : 30. Konwencja (Nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. -- 31. Światowa Konwencja Pocztowa, podpisana w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. -- 32. Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanaw Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. -- 33. Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. -- 34. Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. -- 35. Europejska Konwencja Radiofoniczna, podpisana w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. -- 36. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1950/1951

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:622

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

38

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/235

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information