Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1968

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r., podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 roku -- 2. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 roku -- 3. Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 roku -- 4. Umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Holandii, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 1967 roku -- 5. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie turystyki, podpisana w Budapeszcie dnia 16 września 1967 roku -- 6. Umowa o współpracy w dziedzinie nauk stosowanych i techniki pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisana w Warszawie dnia 10 października 1967 roku -- 7. Umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisana w Kopenhadze dnia 15 listopada 1967 roku -- 8. Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii, podpisana w Warszawie dnia 20 grudnia 1967 roku -- 9. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 roku -- 10. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii dotyczące akcji ratowniczych i wydobywania mienia z morza na polskich i duńskich wodach wewnętrznych i morzach terytorialnych, podpisane w Warszawie dnia 28 lutego 1968 roku -- 11. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, podpisana w Warszawie dnia 3 marca 1968 roku -- 12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o międzynarodowym przewozie drogowym podróżnych i ładunków, podpisana w Warszawie dnia 4 kwietnia 1968 roku -- 13. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o komunikacji lotniczej, podpisana w Moskwie dnia 24 kwietnia 1968 roku -- 14. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 roku -- 15. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w sprawie transportu morskiego, podpisane w Warszawie dnia 25 maja 1968 roku -- 16. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1968 roku -- ; Część II. Umowy wielostronne : 17. Konwencja (Nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w r. 1948), przyjęta w San Francisco dnia 10 lipca 1948 roku -- 18. Konwencja (Nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964 roku -- 19. Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 roku -- 20. Konwencja (Nr 124) dotycząca badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewiednia 23 czerwca 1965 roku -- 21. Poprawka do artykułu 28 Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO), sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęta rezolucją Zgromadzenia tej Organizacji Nr A 70(IV) dnia 28 września 1965 roku -- 22. Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonejw San Erancisco dnia 26 czerwca 1945 r., przyjęta rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 roku -- 23. Protokół zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., sporządzonyw Paryżu dnia 16 listopada 1966 r.-- 24. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 27 stycznia 1967 roku -- 25. Poprawka do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, sporządzonej w Paryżu dnia 12 października 1955 r., przyjęta dnia 18 października 1967 roku -- 26. Poprawki do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., uchwalone przez komisję rewizyjną CIM, która obradowała w Bernie w dniach od 20 do 22 listopada 1967 roku.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1968

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:634

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/251

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information