Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1954

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Umowa między Komitetem do Spraw Radiofonii "PolskieRadio" a Czechosłowackim Radio, podpisana w Warszawie w lutym 1954 r. -- 2. Umowa o współpracy radiowej między Komitetem do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" a Komitetem do Spraw Radiofonii "Mongolskie Radio", podpisana w Warszawie dnia 26 maja 1954 r. -- 3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie tranzytu śródlądowymi drogami wodnymi, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1954 r. -- 4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie wzajenmego korzystania z dróg wodnych śródlądowych dla przewozu towarów między obu państwami, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1954 r. -- 5. Umowa w sprawie ruchu pocztowego zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministerstwem Łączności Republiki Czechosłowackiej, podpisanaw Warszawie dnia 29 maja 1954 r. -- 6. Umowa w sprawie służby telekomunikacyjnej zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministerstwem Łączności Republiki Czechosłowackiej, podpisana w Warszawie dnia 29 maja 1954 r. -- 7. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Centralnym Rządem Ludowym Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy technicznej i naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 20 lipca 1954 r. -- 8. Protokół w sprawie wspólnej ochrony ryb na Zalewie Szczecińskim, podpisany w Szczecinie dnia 2 sierpnia 1954 r. -- 9. Umowa w sprawie wymiany paczek pocztowych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Wspólnotą Australijską podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1954 r. -- Część II. Umowy wielostronne :10. Konwencja (Nr 68) dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. -- II. Konwencja (Nr 69) dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. -- 12. Konwencja (Nr 73) dotycząca badania lekarskiego marynarzy, przyjęta dnia 29 czerwca 1946 r. -- 13. Konwencja (Nr 74) dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 28 czerwca 1946 r. -- 14. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. -- 15. Konwencja (Nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w r. 1949), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r. -- 16. Konwencja (Nr 95) dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. -- 17. Konwencja (Nr 96) dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w r. 1949), przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. -- 18. Konwencja (Nr 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. -- 21. Międzynarodowe porozumienie cukrownicze, sporządzonew Londynie dnia 1 października 1953 r. -- 19. Konwencja o prawach politycznych kobiet, sporządzona w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. -- 20. Akt wprowadzający poprawki do konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1954

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:624

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/237

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information