Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.24, nr 11 = 279 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 198. Referat I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, przedstawiony na V Zjeździe PZPR: Sprawozdanie Komitetu Centralnego oraz zadania Partii w dziedzinie umacniania socjalizmu i dalszego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (część V - Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna Polski Ludowej, część VI - Partia w międzynarodowym ruchu komunistycznym i robotniczym) - Warszawa, dnia 11 listopada 1968 r. ; 199. Przemówienie członka KC PZPR, prezesa Rady Ministrów, Józefa Cyrankiewicza, wygłoszone podczas dyskusji na V Zjeździe PZPR (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 15 listopada 1968 r. ; 200. Uchwała V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (część IV - Zadania partii w dziedzinie międzynarodowej) - Warszawa, dnia 16 listopada 1968 r. -- XXIII SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 201. Przemówienie przedstawiciela Polski, ambasadora E. Kułagi, wygłoszone w Komitecie Politycznym Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zakazu używania broni bakteriologicznej i chemicznej - Nowy Jork, dnia 21 listopada 1968 r. ; 202. Oświadczenie rządu NRD w związku z punktem 57c porządku dziennego XXIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dotyczącym kroków przeciwko nazizmowi i nietolerancji rasowej - Nowy Jork, dnia 19 listopada 1968 r. -- SPRAWA NIEPRZEDAWNIANIA ZBRODNI WOJENNYCH : 203. Konwencja o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na XXIII sesji - Nowy Jork, dnia 26 listopada 1968 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 204. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 28 listopada 1968 r. -- NATO : 205. Komunikat o sesji Rady Ministerialnej NATO - Bruksela, dnia 16 listopada 1968 r. ; 206. Oświadczenie agencji TASS w związku z sesją Rady Ministerialnej NATO - Moskwa, dnia 24 listopada 1968 r. -- WIZYTA DELEGACJI RZĄDOWEJ DRW W ZSRR : 207. Wspólny komunikat radziecko-wietnamski - Moskwa, dnia 28 listopada 1968 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA CZECHOSŁOWACJI : 208. Uchwała Plenum KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji (fragment dotyczący polityki międzynarodowej - część IV) - Praga, dnia 17 listopada 1968 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRF : 209. Przemówienie parlamentarnego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych NRF, Gerharda Jahna, w sprawie polityki wschodniej NRF - Berlin, dnia 17 listopada 1968 r. ; 210. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych NRF, Willy Brandta, w sprawie polityki zagranicznej NRF, wygłoszone na posiedzeniu Bundestagu - Bonn, dnia 29 listopada 1968 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 211. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Bliskiego Wschodu - Moskwa, dnia 7 listopada 1968 r. -- SPRAWA KAMBODŻY : 212. Wypowiedzi szefa państwa Kambodży, Norodoma Sihanouka, na konferencji prasowej - Phnom Penh, dnia 7 listopada 1968 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 213. Oświadczenie rządu DRW w związku z decyzją rządu amerykańskiego wstrzymania bombardowań terytorium DRW - Hanoi, dnia 2 listopada 1968 r. ; 214. Apel prezydenta Ho Chi Minha do narodu wietnamskiego - Hanoi, dnia 3 listopada 1968 r. ; 215. Oświadczenie KC NFW Wietnamu Południowego dotyczące politycznego rozwiązania problemu wietnamskiego - Wietnam Południowy, dnia 3 listopada 1968 r. ; 216. Oświadczenie rządu ZSRR w związku z rokowaniami między DRW a Stanami Zjednoczonymi w Paryżu - Moskwa, dnia 3 listopada 1968 r. ; 217. Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, złożone przez rzecznika Departamentu Stanu, Carla Bartcha, w imieniu zastępcy sekretarza stanu, N. de B. Katzenbacha, dotyczące rokowań amerykańsko-wietnamskich - Waszyngton, dnia 13 listopada 1968 r. ; 218. Oświadczenie MSZ DRW w związku z oświadczeniem rzecznika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w sprawie rokowań amerykańsko-wietnamskich w Paryżu - Hanoi, listopad 1968 r. ; 219. Oświadczenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w sprawie rokowań amerykańsko-wietnamskich - Waszyngton, dnia 26 listopada 1968 r. ; 220. Oświadczenie rządu południowowietnamskiego w sprawie rokowań amerykańsko-wietnamskich w Paryżu - Sajgon, dnia 26 listopada 1968 r. ; 221. Oświadczenie rzecznika Komisji Spraw Zagranicznych NFW Wietnamu Południowego dotyczące oświadczenia Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z dnia 26 listopada 1968 r. - Wietnam Południowy, dnia 28 listopada 1968 r. ; 222. Oświadczenie rzecznika MSZ DRW dotyczące oświadczenia Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z dnia 26 listopada 1968 r. - Hanoi, dnia 29 listopada 1968 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1968

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:455

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 5, 2015

In our library since:

Oct 3, 2014

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/612

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.24, nr 11 = 279 (1968) Jan 5, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information