Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.50, nr 4 = 538 (1994)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ : 1. Protokół o konsultacjach między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś - Mińsk, 26 października 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ : 2. Traktat o Przyjaźni i Współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii - Madryt, 26 października 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 3. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy - Wilno, 26 kwietnia 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 4. Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii o współpracy w dziedzinie wojskowej - Bukareszt, 23 lutego 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SŁOWACJĄ : 5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu - Warszawa, 18 sierpnia 1994 r. ; 6. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska - Warszawa, 18 sierpnia 1994 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 7. Przemówienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - Strasburg, 6 października 1994 r. ; 8. Raport Rady do spraw Ogólnych przedłożony Radzie Europejskiej na temat strategii przygotowania do członkostwa krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej (Aneks IV) - Essen, 9-10 grudnia 1994 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 9. Deklaracja Szczytu KBWE: Ku Prawdziwemu Partnerstwu w Nowej Erze - Budapeszt, 6 grudnia 1994 r. ; 10. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy na szczycie KBWE - Budapeszt, 5 grudnia 1994 r. -- NATO : 11. Ustawa o Uczestnictwie w NATO - Waszyngton, 7-8 października 1994 r. ; 12. Komunikat ze spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, 1 grudnia 1994 r. ; 13. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej polskiej Andrzeja Olechowskiego na spotkaniu ministerialnym Północnoatlantyckiej Rady Współpracy - Bruksela, 2 grudnia 1994 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 14. Dokument końcowy ze spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Turyn, 18-19 listopada 1994 r. ; 15. Deklaracja Premierów Państw CEFTA - Poznań, 25 listopada 1994 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA : 16. Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Paryż, 20 marca 1952 r. ; 17. Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zapewniający niektóre prawa i wolności, inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji - Strasburg, 16 września 1963 r. -- INNE : 18. Akt Paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych - Paryż, 24 lipca 1971 r. ; 19. Deklaracja wspólnej woli przywódców gospodarczych krajów APEC - Bogor, 15 listopada 1994 r. ; 20. Karta Amerykańsko-Ukraińskiego Partnerstwa, Przyjaźni i Współpracy - Waszyngton, 22 listopada 1994 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1994.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:585

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2015

In our library since:

Oct 10, 2014

Number of object content hits:

48

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.50, nr 4 = 538 (1994) Feb 9, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information