Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Zbiór Umów Międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, 1950/1951

Współtwórca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Spis treści:

Część I. Umowy dwustronne : Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o wymianie towarów i uregulowaniu płatności, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. -- 2. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie odszkodowania za interesy szwajcarskie w Polsce, podpisany w Warszawie dnia 25 czerwca 1949 r. -- 3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisana w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. -- 4. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisany w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. -- 5. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. -- 6. Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r. -- 7. Układ między Rządem Polskim a Rządem Szwedzkim w sprawie odszkodowania za interesy szwedzkie w Polsce, zawarty w Sztokholmie dnia16 listopada 1949 r. -- 8. Układ o prolongacie kredytów rządowych, podpisany w Sztokholmie dnia16 listopada 1949 r. -- 9. Protokół w sprawie współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisany w Warszawie dnia 6 czerwca 1950 r. -- 10. Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisany w Warszawie dnia 6 czerwca 1950 r. -- 11. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej dotycząca współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r. -- 12. Protokół o współpracy między Radiofonią Rzeczypospolitej Polskiej i Radiofonią Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisany w Bukareszcie dnia 27 czerwca 1950 r. -- 13. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. -- 14. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnych dostawach towarów na okres 1951--1954 r., podpisana w Budapeszcie dnia 10 listopada 1950 r. -- 15. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Warszawie dnia 17 listopada 1950 r. -- 16. Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisana w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. -- 17. Protokół między Rządami Republiki Argentyńskiej i Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym zwolnieniu od podatków od zysków z wpływów pochodzących z wykonywania żeglugi morskiej, podpisany w Buenos Aires dnia 28 grudnia 1950 r. -- 18. Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii, podpisany w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r. -- 19. Umowa o wymianie towarowej i płatnościach między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Pekinie dnia 29 stycznia1951 r. -- 20. Umowa w sprawie ruchu pocztowego zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Chińskiej Republiki Ludowej, podpisana w Pekinie dnia 29 stycz-nia 1951 r. -- ; 21. Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego zawarta między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Chińskiej Republiki Ludowej, podpisana w Pekinie dnia 29 stycznia 1951 r. -- 22. Umowa między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i 'I'elekomunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie ruchu pocztowego, podpisana w Warszawie dnia 3 lutego 1951 r. -- 23. Umowa między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Poczt i Telekomunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie ruchu telekomunikacyjnego, podpisana w Warszawie dnia 3 lutego 1951 r. -- 24. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. -- 25. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach w okresie lat 1951-1955, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1951 r. -- 26. Umowa Handlowa i Układ Płatniczy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezyjską, sporządzone w Warszawie dnia 15 czerwca 1951 r. -- 27. Umowa o współpracy między Centralnym Urzędem Radiofonii Rzeczypospolitej Polskiej i Komitetem Radiofonii Ludowej Republiki Albanii, podpisana w Tiranie dnia 18 czerwca 1951 r. -- 28. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, o wymianie towarów i płatnościach w okresie lat 1952-1953, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 1951 r. -- 29. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wzajemnych dostawach towarów i płatnościach w okresie lat 1952 do 1955, podpisana w Warszawie dnia 10 listopada 1951 r. -- Część II. Umowy wielostronne : 30. Konwencja (Nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. -- 31. Światowa Konwencja Pocztowa, podpisana w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. -- 32. Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanaw Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. -- 33. Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. -- 34. Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r. -- 35. Europejska Konwencja Radiofoniczna, podpisana w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. -- 36. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Miejsce wydania:

Warszawa

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Data wydania:

1950/1951

Format:

image/x.djvu

Identyfikator:

oai:digit.pism.pl:622

Sygnatura:

PII968

Język:

pol

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2014-11-04

Data dodania obiektu:

2014-10-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

38

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://digit.pism.pl/publication/235

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji