Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1952/1953

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

CZĘŚĆ 1. UMOWY DWUSTRONNE :1. Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r.-- 2. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r. -- 3. Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisany we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. -- 4. Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. -- 5. Protokół pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisany w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r., o wprowadzeniu zmian do Umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do Konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. -- 6. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisana w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r. -- 7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych podpisana w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r. -- 8. Protokół uzupełniający między Komitetem do spraw Radiofonii "Polskie Radio" a Generalną Dyrekcją Radia Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisany w Berlinie dnia 7 czerwca 1952 r. -- 9. Umowa Handlowa i Układ Płatniczy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Brazylii, zawarte w formie wymiany not w Rio de Janerio dnia 24 października 1952 r. -- 10. Umowa Handlowa i Finansowa między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Argentyńską, podpisana w Buenos Aires dnia 29 października 1952 r. -- 11. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej w sprawie uregulowania niektórych problemów, związanych z budową zapory wodnej na rzece Orawie obok Ujścia nad Orawą, podpisana w Warszawie dnia 20 grudnia 1952 r. -- 12. Umowa Handlowa i Układ Płatniczy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Indonezyjską, podpisane w Dżakarcie dnia 6 maja 1953 r. -- 13. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o utworzeniu Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei, podpisana w Warszawie dnia 8 maja 1953 r. -- 14. Porozumienie w sprawie przekształcenia misji dyplomatycznej Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Ambasady, zawarte w formie wymiany not w Warszawie dnia 6 października 1953 r. -- 5. Umowa między Komitetem do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Zarządem Głównym do Spraw Radiofonii Chińskiej Republiki Ludowej o wspólpracy w dziedzinie radiofonii, podpisanaw Pekinie dnia 1 października 1953 r. -- 16. Umowa w sprawie ruchu pocztowego i telekomunikacyjnego między Ministerstwem Poczt i Telegrafów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministerstwem Poczt, Telegrafów i Telefonów Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 19 października 1953 r. -- CZĘŚĆ II. UMOWY WIELOSTRONNE : 17. Konwencja w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisana w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r. -- 18. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludżmi i eksploatacji prostytucji, otwarta do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. -- 19. Konwencja dodatkowa z 13 maja 1950 r. do konwencji międzynarodowej z 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1952/1953

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:623

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/236

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information