Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1961

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne :1. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Królewskim Rządem Danii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 17 stycznia 1961 r. -- 2. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Królewskim Rządem Norwegii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 17 stycznia 1961 r. -- 3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. -- 4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolite jLudowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 lutego 1961 r. -- 5. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisana w Hawanie dnia 6 marca 1961 r. -- 6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ghany o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Akrze dnia 19 kwietnia 1961 r. -- 7. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Szwajcarską Radą Federalną o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Bernie dnia 18 maja 1961 r. -- 8. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie sytuacji pracowników posiadających okresy ubezpieczenia w niemieckich, francuskich i polskich systemach ubezpieczenia społecznego, podpisany w Paryżu dnia 25 maja 1961 r. -- 9. Polsko-Szwajcarska Wymiana not z dnia 13 czerwca1961 r. w sprawie wzajemnego zwolnienia od podatków przychodów przedsiębiorstw żeglugi morskiej lub powietrznej -- 10. Polsko-Francuskie Porozumienie w formie wymiany not z dnia 15 czerwca 1961 r. o wzajemnym wydawaniu pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych dyplomatom i konsulom polskim i francuskim -- 11. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r. -- 12. Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. -- 13. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r. -- 14. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Bagdadzie dnia 27 lipca 1961 roku -- 15. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezji o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Warszawie dnia 16 września 1961 r. -- 16. Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanaw Sofii dnia 19 września 1961 r. -- 17. Akt przekazania przez Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej polskich materiałów archiwalnych, podpisany w Moskwie dnia 4 października 1961 r. -- 18. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Dżakarcie dnia10 października 1961 r. -- 19. Umowa kulturalna między Polską a Brazylią, podpisana w Brasilii dnia 19 października 1961 r. -- 20. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Bamako dnia 2 listopada 1961 r. -- ; 21. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Mali, podpisana w Bamako dnia 2 listopada1961 r. -- 22. Umowa o współpracy technicznej i kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Niger, podpisana w Niamey dnia 9 listopada 1961 r. -- 23. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r. -- 24. Wymiana not z dnia 9 grudnia 1961 r. między Polską a Włochami o utworzeniu polsko-włoskiej Komisji Mieszanej do spraw wymiany kulturalnej -- Część II. Umowy wielostronne : 25. Konwencja o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzona w Oslo dnia 10 czerwca1947 roku -- 26. Międzynarodowa Konwencja o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 roku -- 27. Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzona w Londynie dnia 12 maja 1954 roku -- 28. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, podpisana w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 roku -- 29. Konwencja (Nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1958 roku -- 30. Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzona w Genewie dnia 15 stycznia 1959 roku -- 31. Układ w sprawie Antarktydy, podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 roku -- 32. Porozumienie o współpracy w dziedzinie nadzoru technicznego nad statkami i ich klasyfikacji, Warszawa, dnia 15 grudnia 1961 roku (w ramach RWPG).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1961

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:628

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

30

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/244

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information