Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1963

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część 1. Umowy dwustronne : 1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej, podpisana w Algierze dnia 26 stycznia 1963 r. -- 2. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej o uregulowaniu zagadnień, związanych z siedzibą instytucji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisane w Moskwie dnia 22 lutego 1963 r. -- 3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisana w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r. -- 4. Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federalnej Republiki Kamerunu, podpisana w Yaounde dnia 26 kwietnia 1963 r. -- 5. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federalnej Republiki Kamerunu o współpracy kulturalnej, podpisana w Yaounde dnia 26 kwietnia 1963 r. -- 6. Umowa o współpracy w dziedzinie radia między Komitetem do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" a Radiem Czechosłowackim, podpisana w Pradze dnia 27 kwietnia 1963 r. -- 7. Umowa o współpracy w dziedzinie telewizji między Komitetem do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" a Telewizją Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 27 kwietnia 1963 r. -- 8. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Helsinkach dnia 10 czerwca 1963 r. -- 9. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei dotycząca wzajemnej pomocy w dziedzinie rybołówstwa morskiego, podpisana w Conakry dnia 17 czerwca 1963 r. -- 10. Porozumienie między Ministerstwem Komunikacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkowym Ministerstwem Handlu i Odbudowy Republiki Austriackiej w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego ładunków, podpisane w Wiedniu dnia 25 października 1963 r. -- 11. Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r., podpisany w Helsinkach dnia 4 listopada 1963 r. -- 12. Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, podpisana w Warszawie dnia 9 grudnia 1963 r. -- 13. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. -- 14. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie wymiany praktykantów, podpisane w Helsinkach dniach 18 grudnia 1963 r.-- 15. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Królewskim Rządem Greckim o regularnym handlowym transporcie lotniczym, podpisana w Atenach dnia 21 grudnia1963 r. -- 16. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugusławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego1960 r. -- ; Część II. Umowy wielostronne : 17. Protokół, podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanąw Warszawie dnia 12 października 1929 r. -- 18. Protokół, sporządzony w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 1956 r., do międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno­Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r. -- 19. Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r.-- 20. Konwencja o Rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzona w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. -- 21. Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna, podpisanaw Genewie dnia 21 grudnia 1959 r. -- 22. Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisana w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. -- 23. Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisana w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. -- 24. Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. -- 25. Porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisane w Berlinie dnia 5 lipca 1962 r. -- 26. Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r. -- 27. Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. -- 28. Umowa o utworzeniu i eksploatacji wspólnego parku wagonów towarowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 21 grudnia 1963 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:629

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/246

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information