Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1964

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne :1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisana w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r. -- 2. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Grecji dotycząca zwolnień od podatków od przychodów pochodzących z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, podpisana w Atenach dnia 21 stycznia 1964 r. -- 3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o zniesieniu wiz, podpisana w Berlinie dnia 14 marca 1964 r. -- 4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o zniesieniu obowiązku posiadania wiz, podpisana w Budapeszcie dnia 18 kwietnia 1964 r. -- 5. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kenii o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Nairobi dnia 20 kwietnia 1964 r. -- 6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy przemysłowej, podpisana w Warszawie dnia 30 czerwca 1964 r. -- 7. Porozumienie miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, podpisane w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r. -- 8. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisana w Algierze dnia 22 lipca1964 r. -- 9. Wymiana not dokonana w Warszawie dnia 26 września l964 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dotyczacych praw przyznanych polskim statkom w granicach brytyjskiej strefy rybołówczej ustanowionej w dniu 30 września 1964 r. -- 10. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitei Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowej komunikacji samochodowej, podpisana w Sofii dnia 3 października 1964 r. - 11. Umowa miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Domokratycznej o współpracy kulturalnej, podpisana w Warszawie dnia 6 października 1964 r. -- 12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonej Republiki Arabskiej o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Warszawie dnia 26 października 1964 r. -- 13. Konwencja konsularna między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 28 października 1964 r. -- 14. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r. -- ; Część II. Umowy wielostronne :15. Konwencja 115 dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. -- 16. Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. -- 17. Europejska Konwencja o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym, sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. -- 18. Konwencja 116 zmieniająca częściowo Konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mająca na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu Konwencji, podpisana w Genewie dnia 30 czerwca 1961 r. -- 19. Konwencja uzupełniająca Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. -- 20. Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego z 1958 r., podpisany w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r. -- 21. Umowa o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, podpisana w Moskwie dnia 22 października 1963 r. -- 22. Umowa o utworzeniu i eksploatacji wspólnego parku wagonów towarowych, podpisana w Bukareszcie dnia 21 grudnia 1963 r. -- 23. Porozumienie o powołaniu Organizacji Współpracy Przemysłu Łożyskowego, podpisane w Moskwie dnia 25 kwietnia 1964 r. -- 24. Porozumienie o powołaniu organizacji współpracy w zakresie hutnictwa żelaza, podpisane w Moskwie dnia 15 lipca 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1964

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:630

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

17

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information